VILLA RUSTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KS. Z. GOLIANA 1, 32-020 WIELICZKA
TAX ID6832030523
Rate company:
ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Crops Other Profile of company VILLA RUSTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VILLA RUSTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6832030523
KRS0000325646
Share capital75,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KS. Z. GOLIANA 1, 32-020 WIELICZKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

VILLA RUSTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KS. Z. GOLIANA 1, 32-020 WIELICZKA

NIP

6832030523
Copy

REGON

120863917
Copy

KRS

0000325646
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KS. Z. GOLIANA 1, 32-020 WIELICZKA

Date of registration in KRS

2009-03-13

Date of commencement of economic activity

2009-03-13

Act signature

RDF/378560/22/422

Pkd codes

01.19.Z - Growing of other non-perennial crops

01.28.Z - Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores

47.62.Z - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores

47.63.Z - Retail sale of music and video recordings in specialised stores

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.65.Z - Retail sale of games and toys in specialised stores

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

47.72.Z - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

47.75.Z - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores

47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores

47.77.Z - Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

55.90.Z - Other accommodation

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.10.B - Mobile eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

56.30.Z - Beverage serving activities

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

74.20.Z - Photographic activities

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.21.Z - Rental and leasing of recreational and sports goods

77.22.Z - Rental of video tapes and CDs, DVDs etc.

77.29.Z - Rental and leasing of other personal and household goods

77.31.Z - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.34.Z - Rental and leasing of water transport equipment

77.35.Z - Rental and leasing of air transport equipment

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

79.11.A - Tour agents activities

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.A - Couriers on package tours and tour guides activities

79.90.B - Tourist information activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

85.51.Z - Out-of-school forms of sports and leisure education

85.52.Z - Out-of-school forms of cultural education

85.53.Z - Out-of- school forms of driving education

85.59.A - Teaching of foreign languages

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.03.Z - Artistic creation activities

90.04.Z - Operation of arts facilities

93.11.Z - Operation of sports facilities

93.21.Z - Activities of amusement parks and theme parks

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z - Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products

96.02.Z - Hairdressing and other beauty treatment

96.04.Z - Physical well-being activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

98.10.Z - Goods-producing activities of private households for own use

98.20.Z - Service-producing activities of private households for own use


Active

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Halina Kohut Kozik
Chairman Of The Board, 63 years old
shareholders
Jolanta Chmara

746 udziałów o łącznej wartości 74.600,00 zł

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
0
0
-41
Liabilities and provisions Indicator description
1,9
1,9
1,9
0,2
Equity Indicator description
-0,1
-0,1
-0,2
-25,6
Total assets Indicator description
1,7
1,8
1,7
-1,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
1355,4
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0
-0
-0
-812,2
EBITDA Indicator description
0
0
0
-69,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
-0
-0
-513,1
Current assets Indicator description
0,1
0,1
0,1
0,7
Net profit / loss Indicator description
-0
-0
-0
-812,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
7,8
2,8
20,4
17,6
Return on sales (ROS) Indicator description
-22
-10,5
-162,1
-151,6
Equity ratio Indicator description
-7,5
-7
-9
-2
EBITDA margin Indicator description
53,4
76,4
39,9
-36,5
Gross profit margin Indicator description
-22
-10,5
-162,1
-151,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
264
365
692
327
Current ratio Indicator description
3,2
4,4
3,9
-0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
73,9
73,1
236,8
163,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector