VEE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA
TAX ID5273021920
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Marketing services Telemarketing and call center Profile of company VEE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VEE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5273021920
KRS0000994378
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Website

www.vee.ai
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

VEE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

NIP

5273021920
Copy

REGON

523289010
Copy

KRS

0000994378
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2022-10-03

Date of commencement of economic activity

2022-10-03

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/45430/22/758/REGON

Website

WWW.VEE.AI

Pkd codes

82.20.Z - Activities of call centres

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

73 - Advertising and market research

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Dawid Michał Wójcicki
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector