VARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 5, 00-546 WARSZAWA
TAX ID5252325520
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company VARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252325520
KRS0000228422
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 5, 00-546 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

VARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 5, 00-546 WARSZAWA

NIP

5252325520
Copy

REGON

140030254
Copy

KRS

0000228422
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 5, 00-546 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2005-02-11

Date of commencement of economic activity

2005-02-11

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/49224/20/117

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.17.Z - Repair and maintenance of other transport equipment

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

64.20.Z - Activities of holding companies

64.30.Z - Trusts, funds and similar financial entities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy


Unregirestered

Company authorities

representation authorityBOARD
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOARD
Mariusz Slepak
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
FILBEN S.R.L.

100% 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000,- złotych

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector