VALLU PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 326 / 6, 51-312 WROCŁAW
TAX ID8952256828
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Passenger vehicles and trucks Rental & leasing Profile of company VALLU PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VALLU PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952256828
KRS0001034299
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 326 / 6, 51-312 WROCŁAW

Website

www.vallu.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

VALLU PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 326 / 6, 51-312 WROCŁAW

NIP

8952256828
Copy

REGON

525232391
Copy

KRS

0001034299
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 326 / 6, 51-312 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2023-05-04

Date of commencement of economic activity

2023-05-04

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/17888/23/99

Website

WWW.VALLU.PL

Pkd codes

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

18.1 - Printing and service activities related to printing


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Marcin Wawrzyniak
Chairman Of The Board, 44 years old
shareholders
Monika Wawrzyniak

10% 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych)

Marcin Wawrzyniak

90% 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 9000,00 zł. (dziewięć tysięcy złotych)

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector