ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company PARK MILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PARK MILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010469966
KRS0000544886
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŻURAWIA 24 / 20, 00-515 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PARK MILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻURAWIA 24 / 20, 00-515 WARSZAWA

NIP

7010469966
Copy

REGON

360860838
Copy

KRS

0000544886
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŻURAWIA 24 / 20, 00-515 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2015-02-24

Date of commencement of economic activity

2015-02-24

Act signature

RDF/333149/21/700

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.13.Z - Test drilling and boring

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURATURY.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Ryszard Reiff
Member Of The Board, 38 years old
Michał Szramowski
Member Of The Board, 49 years old
shareholders
Krzysztof Bulski

30% 15 udziałów o łącznej wartości 750,00 zł

Tomasz Reiff

36% 18 udziałów o łącznej wartości 900,00 zł

Ryszard Karol Reiff

34% 17 udziałów o łącznej wartości 850,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
1,5
1,5
0
Cash and cash equivalents Indicator description
1,5
1,5
0
Gross profit / loss Indicator description
-2,4
-2,4
0
Liabilities and provisions Indicator description
52,3
54,7
4,6
Equity Indicator description
-50,8
-53,2
-4,7
Current assets Indicator description
1,5
1,5
0
Net profit / loss Indicator description
-2,4
-2,4
0
Operating profit (EBIT) Indicator description
-2,4
-2,4
0
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
4,7
4,5
-0,2
Equity ratio Indicator description
-3442,8
-3605,5
-162,7
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (5)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector