ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Loans Profile of company TOUR NET E-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TOUR NET E-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5272703528
KRS0000482874
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TOWAROWA 35 / 49, 00-869 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

TOUR NET E-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TOWAROWA 35 / 49, 00-869 WARSZAWA

NIP

5272703528
Copy

REGON

146947189
Copy

KRS

0000482874
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TOWAROWA 35 / 49, 00-869 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-10-25

Date of commencement of economic activity

2013-10-25

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/28291/22/82

Pkd codes

64.19.Z - Other monetary intermediation

49.31.Z - Urban and suburban passenger land transport

50.10.Z - Sea and coastal passenger water transport

50.30.Z - Inland passenger water transport

51.10.Z - Passenger air transport

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.22.A - Service activities incidental to sea transportation

52.22.B - Service activities incidental to inland transportation

52.23.Z - Service activities incidental to air transportation

64.20.Z - Activities of holding companies

64.30.Z - Trusts, funds and similar financial entities

64.91.Z - Financial leasing

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

73.11.Z - Advertising agencies activities

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.30.Z - Other human resources provision

79.11.A - Tour agents activities

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.A - Couriers on package tours and tour guides activities

79.90.B - Tourist information activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Fatima Abdelhalim
Chairman Of The Board
shareholders
Fatima Abdelhalim

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector