ALEO.com Companies Company services Printing Other Profile of company TONART POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TONART POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8792689552
KRS0000661847
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 / A, 87-100 TORUŃ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

TONART POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 / A, 87-100 TORUŃ

NIP

8792689552
Copy

REGON

366489954
Copy

KRS

0000661847
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 / A, 87-100 TORUŃ

Date of registration in KRS

2017-02-02

Date of commencement of economic activity

2017-02-02

Act signature

RDF/262441/20/246

Pkd codes

18.12.Z - Other printing

18.11.Z - Printing of newspapers

18.14.Z - Binding and related services

49.41.Z - Freight transport by road

58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities

62.01.Z - Computer programming activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

74.10.Z - Specialised design activities

74.20.Z - Photographic activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONYCH JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50 000 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Krzysztof Tondera
Vice President, 40 years old
Artur Jarosław Sadowski
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Artur Jarosław Sadowski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25000,00 zł

Krzysztof Tondera

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
23
31,3
36,2
Total operating revenue Indicator description
110,9
85,2
-23,2
Liabilities and provisions Indicator description
13,8
15,4
12,1
Equity Indicator description
9,2
15,9
72,1
Current assets Indicator description
11,6
23,7
103,7
Net profit / loss Indicator description
-40,8
6,7
116,3
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-441,6
41,9
483,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-36,8
7,8
44,6
Equity ratio Indicator description
40,1
50,7
10,6
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector