The Black Stork
Plutona 9, 59-220 Legnica
TAX ID6912502094
Phone+48510456813
Rate company:
The Black Stork
TAX ID6912502094
KRS0000465446
Share capital5,100.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Plutona 9, 59-220 Legnica

Phone number

+48510456813

Website

http://www.theblackstork.com

About us

This text has been translated automatically

The Black Stork is a production company that specializes in film, TV and advertising production. We implement commercial and independent film projects, ensuring a full production cycle, from pre-production, through production, to post-production.

We produce corporate and product films that meet our customers' image, sales and marketing goals. We create full-length documentary films, short films and etudes, music videos, events reports, advertising spots, educational films.

The company consists of:

  • Wojciech Majsner
  • Jakub Przybylski
  • Paweł Ruciński

Activity type

service provider

Register Data

Full name

THE BLACK STORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NOWY ŚWIAT 11B / 1, 59-220 LEGNICA

NIP

6912502094
Copy

REGON

022162671
Copy

KRS

0000465446
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-06-25

Register Address

UL. NOWY ŚWIAT 11B / 1, 59-220 LEGNICA

Date of registration in KRS

2013-06-12

Date of commencement of economic activity

2013-06-12

Act signature

RDF/411599/22/38

Website

http://www.theblackstork.com

Pkd codes

58.11.Z - Book publishing

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.03.Z - Artistic creation activities

90.04.Z - Operation of arts facilities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Wojciech Jerzy Majsner
President, 36 years old
Paweł Ruciński
Vice President, 39 years old
shareholders
Jakub Tomasz Przybylski

33.33% 34 udziały o łącznej wysokości 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych)

Paweł Ruciński

33.33% 34 udziały o łącznej wysokości 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych)

Wojciech Jerzy Majsner

33.33% 34 udziały o łącznej wysokości 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych)

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector