"TELIMA" sp. z o.o.
Jaworowa 36, 42-603 Tarnowskie Góry
TAX ID6452109106
Phone+48 32 285 39 65
Rate company:
"TELIMA" sp. z o.o.
TAX ID6452109106
KRS0000161550
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Jaworowa 36, 42-603 Tarnowskie Góry

Phone number

+48 32 285 39 65

About us

This text has been translated automatically

Prodcent fences, gabions, gates, gates, balls, shelves, shelves, steel constructions, we install and service our own products throughout the country.

Offer

This text has been translated automatically

We are a producer of all kinds of fences, sliding, tilting, manually opened or automatically opened doors (openable by phone), gabions, wickets, sports fences, hybrid fences, ball-traps, and also concrete fences. We do everything to size with ready-made assembly at the customer's. We have been operating for 24 years and we are also assembling our products in other European countries (Germany, Austria). We invite you to cooperation.

Register Data

Full name

"TELIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JAWOROWA 36, 42-603 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

6452109106
Copy

REGON

273640452
Copy

KRS

0000161550
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-04-18

Register Address

UL. JAWOROWA 36, 42-603 TARNOWSKIE GÓRY

Date of registration in KRS

2003-05-14

Date of commencement of economic activity

2003-05-14

Act signature

RDF/394844/22/423

Pkd codes

24 - Manufacture of basic metals

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

28.1 - Manufacture of general-purpose machinery

28.24.Z - Manufacture of power-driven hand tools

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.29.Z - Other construction installation

43.32.Z - Joinery installation

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

49.3 - Other passenger land transport

49.4 - Freight transport by road and removal services

49.41 - Freight transport by road

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

62.02.Z - Computer consultancy activities

68.1 - Buying and selling of own real estate

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.2 - Management consultancy activities

73.1 - Advertising

74.30.Z - Translation and interpretation activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

85.59 - Other education n.e.c.

95.21.Z - Repair and maintenance of consumer electronics


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD PROKURENTÓW
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Krzysztof Zygfryd Liberda
Chairman Of The Board, 58 years old
Marcus Temming
Vice President
shareholders
Krzysztof Zygfryd Liberda

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Marcus Temming

75% 375 udziałów o łącznej wysokości 37.500,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Okres sprawozdawczy obejmuje rok obrachunkowy 2018 — tj. okres od 01.01.2018 do

  31.12.2018.

  Zarząd Spółki w tym czasie działał w następującym składzie:

  1.Prezes Zarządu - Krzysztof Liberda

  2.Wiceprezes Zarządu - Markus Temming.


W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 5 posiedzenia, w trakcie których omawiano

sprawy dotyczące:

 - w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki w banku BZWBK;

 - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej;

 - w sprawie podwyższenia płac dla pracowników fizycznych;

 - zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2017;

 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2017;

 - zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki w rachunku bieżącym.


II Zmiany w Umowie Spółki

Zarząd w roku obrachunkowym nie zgłosił żadnych zmian do rejestru handlowego Spółki.


III Sprawy Kapitałowe

W roku 2018r. nie zmienił się kapitał zakładowy Spółki.


IV. Kadry.

W roku 2018 zwolniło sie za porozumieniem stron 2 pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2018 wynosiło 9 osób.

W roku sprawozdawczym nie udzielono kar regulaminowych pracownikom. Drobne

wykroczenia niektórych pracowników skutkowały upomnieniami.


Fundusz płac w wyniósł 448.908,31 PLN.

W roku 2018 zanotowano zmniejszenie dni zwolnień lekarskich pracowników

w stosunku do roku poprzedniego, ogólna liczba dni zwolnień wyniosła 83 dni.


V. Kontrole.

W 2018 roku Spółka miała jedną kontrolę z Państwowego Powiatowego Inspektoratu

Sanitarnego z Bytomia. Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.


VI. Przedsięwzięcia Handlowe i Organizacyjne.

Współpraca z dwoma dotychczasowymi odbiorcami naszych wyrobów za granicą

utrzymała się na podobnej wysokości jak w roku ubiegłym.

Na rynku krajowym Spółka pozyskała kolejnych klientów oraz kontynuowała

współpracę ze swoimi stałymi odbiorcami.


VII. Wyniki Ekonomiczno — Finansowe w 2018 rok.

Wynik sprzedaży w roku obrachunkowym był wyższy jak w roku 2017 ale zysk

zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 5146,52PLN.

[Tabela]


W roku 2018 na bhp wydano 11606,40PLN, m.in. na:

  - odzież ochronną i roboczą,

  - środki czystości,

  - urządzenia zabezpieczające,

  - urządzenia odpylające,

  - badania pracowników,

  - szkolenia,

  - itp.


VIII. Zamierzenia na rok 2019.

Dla poprawy ubiegłorocznego wyniku finansowego Spółki i warunków pracy załogi,

Zarząd przedstawia do realizacji najważniejsze wnioski:

  1. Próba zwiększenie sprzedaży wyrobów na rynku krajowym.

  2. Próba pozyskania nowych odbiorców za granicą.

  4. Oszczędności w gospodarce materiałowej i energetyczno — paliwowej.

  5. Próba pozyskania kolejnych partnerów handlowych.

  6. Dbałość o należyte wyposażenie w odzież i środki ochrony dla pracowników.

  7. Utrzymanie estetyki budynków produkcyjnych, socjalnych, bieżące remonty.

  8. Zakup niezbędnych do produkcji maszyn, narzędzi i urządzeń.


 

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,6
1,5
1,5
-1,4
Liabilities and provisions Indicator description
1
1
1
3,3
Equity Indicator description
-0,2
-0,1
-0,2
-87,6
Total assets Indicator description
0,8
0,8
0,8
-9,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,1
32,7
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,1
-229,6
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,1
-244
Current assets Indicator description
0,3
0,4
0,3
-15,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
-0
-143,5
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
0,3
4,6
-6,8
-11,4
Equity ratio Indicator description
-26,4
-15,4
-32
-16,6
Gross profit margin Indicator description
0,3
5,2
-6,8
-12
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
86
97
95
-2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector