TELECOMMUNICATIONS OPERATIONS & SERVICE CENTRE (ACN) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
UL. FABRYCZNA 6, 53-609 WROCŁAW
TAX ID5252372643
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Marketing services Telemarketing and call center Profile of company TELECOMMUNICATIONS OPERATIONS & SERVICE CENTRE (ACN) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
TELECOMMUNICATIONS OPERATIONS & SERVICE CENTRE (ACN) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
TAX ID5252372643
KRS0000264228
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. FABRYCZNA 6, 53-609 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

TELECOMMUNICATIONS OPERATIONS & SERVICE CENTRE (ACN) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. FABRYCZNA 6, 53-609 WROCŁAW

NIP

5252372643
Copy

REGON

140665461
Copy

KRS

0000264228
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. FABRYCZNA 6, 53-609 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2006-09-25

Date of commencement of economic activity

2006-09-25

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/22200/23/369

Pkd codes

82.20.Z - Activities of call centres

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

58 - Publishing activities

61 - Telecommunications

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

64.20.Z - Activities of holding companies

73.20.Z - Market research and public opinion polling

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
David Richard Merriman
Member Of The Board
shareholders
ACN EUROPE BV Z SIEDZIBA W AMSTERDAMIE, HOLANDIA

100% 1000 (jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych

proxies
Charles Frederick Barker
spontaneous
Robert Radoslav Stevanovski
spontaneous

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector