TAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 / 27, 20-029 LUBLIN
TAX ID7123370637
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Brokerage Profile of company TAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7123370637
KRS0000732456
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 / 27, 20-029 LUBLIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

TAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 / 27, 20-029 LUBLIN

NIP

7123370637
Copy

REGON

380246761
Copy

KRS

0000732456
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 / 27, 20-029 LUBLIN

Date of registration in KRS

2018-05-16

Date of commencement of economic activity

2018-05-16

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/14670/22/152

Pkd codes

68.31.Z - Real estate agencies

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46.1 - Wholesale on a fee or contract basis

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

68.1 - Buying and selling of own real estate

68.2 - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.12 - Media representation


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Tetiana Minko
Vice President, 46 years old
Vladyslav Minko
Member Of The Board, 24 years old
Oleksandr Minko
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Tetiana Minko

45% 45 (czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wartości 4.500,00 zł

Oleksandr Minko

45% 45 (czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wartości 4.500,00 zł

Vladyslav Minko

10% 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

TAMOS Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z

siedzibą w Swidniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000732456 w dniu 16.05.2018 roku.


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

Rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. był drugim rokiem działalności Spółki. Spółka w

2019 roku nie zatrudniała pracowników.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych przez Zarząd i

Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.

Działania te miały na celu pozyskanie odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi.


II. Przewidywany rozwój Spółki.

Zarząd planuje rozwój spółki TAMOS Sp. z o.o. na rynku lokalnym i krajowym.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody ze sprzedaży. Rok obrotowy zamknął się z zyskiem

netto w kwocie 5 506, 25 zł. (słownie: Pięć tysięcy pięćset sześć złotych 25/100).

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań 

wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność

finansowa jest zachowana.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Nie dotyczy.


VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
69,4
48,5
493,7
918,6
Liabilities and provisions Indicator description
55,2
48,8
33,6
-31,2
Equity Indicator description
-26,5
-21
32,7
255,8
Total assets Indicator description
28,7
27,8
66,3
138,4
Cash and cash equivalents Indicator description
23,3
24,4
7,3
-70,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-36,5
5,5
58,8
968,6
EBITDA Indicator description
-36,5
5,5
58,8
968,6
Current assets Indicator description
28,7
27,8
66,3
138,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-36,5
5,5
58,8
968,6
Net profit / loss Indicator description
-36,5
5,5
55,6
910,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
137,7
-26,2
170,1
196,3
Return on sales (ROS) Indicator description
-52,6
11,4
11,3
-0,1
Equity ratio Indicator description
-92,3
-75,5
49,4
124,9
EBITDA margin Indicator description
-52,6
11,4
11,9
0,5
Gross profit margin Indicator description
-52,6
11,4
11,9
0,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
291
368
25
-343
Current ratio Indicator description
0,5
0,6
2
1,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,9
4,2
0,2
-4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector