PGP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. RACŁAWICKA 15/19, 53-149 WROCŁAW
TAX ID8992756709
Rate company:
ALEO.com Companies Energy, fuel, media Heating fuel Brown coal Profile of company PGP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992756709
KRS0000520674
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. RACŁAWICKA 15/19, 53-149 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PGP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RACŁAWICKA 15/19, 53-149 WROCŁAW

NIP

8992756709
Copy

REGON

022483369
Copy

KRS

0000520674
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. RACŁAWICKA 15/19, 53-149 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2014-08-21

Date of commencement of economic activity

2014-08-21

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/23913/20/662

Pkd codes

05 - Mining of coal and lignite

06 - Extraction of crude petroleum and natural gas

07 - Mining of metal ores

08 - Other mining and quarrying

09 - Mining support service activities

13 - Manufacture of textiles

23 - Manufacture of other non-metallic mineral products

24 - Manufacture of basic metals

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30 - Manufacture of other transport equipment

32 - Other manufacturing

33 - Repair and installation of machinery and equipment

35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Warehousing and support activities for transportation

64.19 - Other monetary intermediation

68 - Real estate activities

71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

74 - Other professional, scientific and technical activities

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
shareholders

100% 200 (dwieście) udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector