ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company SZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982276296
KRS0000966794
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO 1 / 1B, 50-206 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO 1 / 1B, 50-206 WROCŁAW

NIP

8982276296
Copy

REGON

521766463
Copy

KRS

0000966794
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO 1 / 1B, 50-206 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2022-04-14

Date of commencement of economic activity

2022-04-14

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/9537/22/922/REGON

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

68 - Real estate activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.11.Z - Architectural activities

74.10.Z - Specialised design activities

81 - Services to buildings and landscape activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: –PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, –DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO –JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Mateusz Oklejewicz
Member Of The Board, 33 years old
Przemysław Adam Orepuk
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Mateusz Oklejewicz

15 (piętnaście) udziałów o łącznej wartości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector