ALEO.com Companies Machines and continuity of production Parts of machines and machinery Other Profile of company SYNTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SYNTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8133680713
KRS0000501174
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A, 35-234 RZESZÓW

Website

www.syntrade.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SYNTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A, 35-234 RZESZÓW

NIP

8133680713
Copy

REGON

181028222
Copy

KRS

0000501174
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A, 35-234 RZESZÓW

Date of registration in KRS

2014-03-14

Date of commencement of economic activity

2014-03-14

Act signature

RDF/346474/21/306

Website

WWW.SYNTRADE.PL

Pkd codes

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.41.Z - Wholesale of textiles

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

62.0 - Computer programming, consultancy and related activities

63.12.Z - Web portals

73 - Advertising and market research

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA 2. W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI POWYŻEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM.
MANAGEMENT
Krzysztof Tywoniuk
Chairman Of The Board, 25 years old
shareholders
Mariusz Antosiewicz

95 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości 4750,00 zł

proxies
Mariusz Tywoniuk
spontaneous and single, 49 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
53,4
1
-98,1
Liabilities and provisions Indicator description
38,6
59,9
55,4
Equity Indicator description
-36
-59,9
-66,2
Total assets Indicator description
2,5
0
-99,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
-37,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-26,3
-23,9
9,2
EBITDA Indicator description
-26,3
-23,9
9,2
Current assets Indicator description
2,5
0
-99,1
Net profit / loss Indicator description
-26,3
-23,9
9,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
-26,3
-23,9
9,2
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
73
39,8
-33,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-49,2
-2385,4
-2336,2
Equity ratio Indicator description
-1420,9
-274 632,9
-273 212
EBITDA margin Indicator description
-49,2
-2385,4
-2336,2
Gross profit margin Indicator description
-49,2
-2385,4
-2336,2
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
263
21 860
21 597
Current ratio Indicator description
0,1
0
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
0
0
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector