ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company SYN-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SYN-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010375550
KRS0000457997
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

WARSZAWA, - WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SYN-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

WARSZAWA, - WARSZAWA

NIP

7010375550
Copy

REGON

146629302
Copy

KRS

0000457997
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

WARSZAWA, - WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-04-12

Date of commencement of economic activity

2013-04-12

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/27115/20/940

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

35.12.Z - Transmission of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

35.21.Z - Manufacture of gaseous fuels

35.22.Z - Distribution of gaseous fuels through mains

35.23.Z - Trade of gaseous fuels through mains

35.30.Z - Steam, hot water and air conditioning manufacturing and supply

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

38.21.Z - Treatment and disposal of non-hazardous waste

38.32.Z - Recovery of sorted materials

39.00.Z - Remediation activities and other waste management services

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.12.Z - Site preparation

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

78.30.Z - Other human resources provision

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector