ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Courier service Profile of company ŚWIAT PRZESYŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚWIAT PRZESYŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7532449460
KRS0000732989
Share capital5,000.00 zł
1.0 average of 1 ratings

address

UL. NOWOWIEJSKA 17, 48-303 NYSA

Website

https://swiatprzesylek.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ŚWIAT PRZESYŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NOWOWIEJSKA 17, 48-303 NYSA

NIP

7532449460
Copy

REGON

380307830
Copy

KRS

0000732989
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. NOWOWIEJSKA 17, 48-303 NYSA

Date of registration in KRS

2018-05-23

Date of commencement of economic activity

2018-05-23

Act signature

OP.VIII NS-REJ.KRS/4257/22/906

Website

HTTPS://SWIATPRZESYLEK.PL

Pkd codes

53.20.Z - Other postal and courier activities

49.41.Z - Freight transport by road

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.C - Other transportation agencies activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

73.11.Z - Advertising agencies activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
shareholders
Wojciech Józef Wilk

25% 125 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Piotr Wojciech Kocoń

50% 250 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Marcin Józef Cejmer

25% 125 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
9
31,8
252,7
Liabilities and provisions Indicator description
2,2
6
177,1
Equity Indicator description
-0
-1,3
-4513,7
Total assets Indicator description
2,2
4,8
122,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,3
57,4
Depreciation Indicator description
0
0
-∞
Gross profit / loss Indicator description
-0
-1,2
-4378,1
EBITDA Indicator description
0
-1,1
-5046,4
Current assets Indicator description
2,1
4,6
116,7
Net profit / loss Indicator description
-0
-1,2
-3708,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
-1,1
-5048,7
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
118,4
97,8
-20,6
Return on sales (ROS) Indicator description
-0,4
-3,8
-3,4
Equity ratio Indicator description
-1,3
-26,1
-24,8
EBITDA margin Indicator description
0,2
-3,4
-3,6
Gross profit margin Indicator description
-0,3
-3,8
-3,5
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
88
69
-19
Current ratio Indicator description
1
0,8
-0,2
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

1/ 5.0
Based on 1 reviews
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Jan Kowalski 2021-09-21 15:02:02
Someone is MADE. A parcel from Nysa to Wrocław goes via LITHUANIA CRIMINAL Drunken at work?

Companies registered in the same sector