ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company SUN ENERGY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SUN ENERGY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8481877116
KRS0000839797
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DOBRA 40, 00-344 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SUN ENERGY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DOBRA 40, 00-344 WARSZAWA

NIP

8481877116
Copy

REGON

386014709
Copy

KRS

0000839797
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DOBRA 40, 00-344 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-05-06

Date of commencement of economic activity

2020-05-06

Act signature

OL.VIII NS-REJ.KRS/3943/22/617

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

35.12.Z - Transmission of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

41.10 - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.1 - Construction of roads and railways

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

42.9 - Construction of other civil engineering projects


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIA SIĘ, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MANAGEMENT
Tomasz Taff
Member Of The Board, 36 years old
Gal Shabaton
Member Of The Board, 51 years old
shareholders
SUNGATE INTERNATIONAL SERVICES OÜ

10% 10 udziałów o łącznej wartości 500,00 zł

90% 90 udziałów o łącznej wysokości 4.500 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector