ALEO.com CompaniesProfile of company STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI
TAX ID9910125743
KRS0000035130
No opinion. Add your first review

address

UL. KS. KLIMASA 15, 46-050 TARNÓW OPOLSKI

Categories

Main category
Other
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KS. KLIMASA 15, 46-050 TARNÓW OPOLSKI

NIP

9910125743
Copy

REGON

531576803
Copy

KRS

0000035130
Copy

Legal form

other

Register Address

UL. KS. KLIMASA 15, 46-050 TARNÓW OPOLSKI

Date of registration in KRS

2001-08-24

Date of commencement of economic activity

2001-08-24

Act signature

OP.VIII NS-REJ.KRS/4460/19/642

Pkd codes

91.33

85.32 - Technical and vocational secondary education

80.22

85.14

85.14.E

92.34.Z

92.62.Z

92.72.Z

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE ZARZĄD. 1. STOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ PREZESA, A W JEGO ZASTĘPSTWIE PRZEZ INNEGO UPRAWNIONEGO PRZEZ ZARZĄD CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE ZARZĄDU MIENIEM, A TAKŻE W INNYCH SPRAWACH STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK). 3. JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA PRZEKRACZAJĄCA ZAKRES BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH, DO JEJ SKUTECZNOŚCI POTRZEBNA JEST ZGODA SKARBNIKA, A W RAZIE JEJ BRAKU LUB ODMOWY - UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
MANAGEMENT
Kinga Maria Patoła
Chairman Of The Board, 53 years old
Agnieszka Krajewska
Member Of The Board, 51 years old
Katarzyna Lyra
Treasurer, 71 years old
Regina Marta Gebauer
Vice President, 39 years old
Alicja Bronisława Waluś
Secretary, 36 years old
REVISION COMMITTEE
Ewa Barbara Kowol
47 years old
Monika Felicja Król
45 years old
Monika Julia Matysek
38 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.