ALEO.com Companies Remaining categories Organizations & unions Profile of company STOWARZYSZENIE "KLUB ABSOLWENTA V LO WE WROCŁAWIU"
STOWARZYSZENIE "KLUB ABSOLWENTA V LO WE WROCŁAWIU"
TAX ID8942979117
KRS0000332221
No opinion. Add your first review

address

UL. STOLARSKA 30, 53-205 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

STOWARZYSZENIE "KLUB ABSOLWENTA V LO WE WROCŁAWIU"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STOLARSKA 30, 53-205 WROCŁAW

NIP

8942979117
Copy

REGON

021022264
Copy

KRS

0000332221
Copy

Legal form

other

Register Address

UL. STOLARSKA 30, 53-205 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2009-06-26

Date of commencement of economic activity

2009-06-26

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/36453/19/687

Pkd codes

94.99.Z - Activities of other membership organisations not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
1.OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPOŚRÓD 3 OSÓB I PREZESA, WICEPREZESA I SKARBNIKA. 2. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI DO KWOTY 300 ( TRZYSTA) ZŁOTYCH WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEJ OSOBY: PREZESA, WICEPREZESA LUB SKARBNIKA. 3. DLA WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE W PUNKTACH 1 I 2 WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 4. DLA ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 60.000 ( SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH ZARZĄD MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W FORMIE UCHWAŁY.
MANAGEMENT
Monika Barbara Kwil Skrzypińska
Member Of The Board, 54 years old
Dobromiła Joanna Szczepaniak
Vice President, 48 years old
Orfeas Julian Lazopoulos
Member Of The Board, 53 years old
Waldemar Krzysztof Wójcik
Chairman Of The Board, 66 years old
Zdzisław Symber
Treasurer, 65 years old
Leszek Adamek
Member Of The Board, 65 years old
Danuta Barbara Paginowska
Secretary, 61 years old
REVISION COMMITTEE
Anna Szmyt
49 years old
Maciej Derżecki
66 years old
Jolanta Krupowicz
66 years old
Marek Kazimierz Jagiełło
70 years old
Zdzisława Julia Borkowska
67 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector