STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO ODDZIAŁ HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W KRAKOWIE
UL. OS. CENTRUM C 10, 31-931 KRAKÓW
TAX ID6782994850
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Professional services - scientific and technical Profile of company STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO ODDZIAŁ HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W KRAKOWIE
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO ODDZIAŁ HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W KRAKOWIE
TAX ID6782994850
KRS0000258996
No opinion. Add your first review

address

UL. OS. CENTRUM C 10, 31-931 KRAKÓW

Website

www.sitph-krakow.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO ODDZIAŁ HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W KRAKOWIE

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OS. CENTRUM C 10, 31-931 KRAKÓW

NIP

6782994850
Copy

REGON

120277817
Copy

KRS

0000258996
Copy

Legal form

other

Register Address

UL. OS. CENTRUM C 10, 31-931 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2006-06-16

Date of commencement of economic activity

2006-06-16

Act signature

RDF/375829/22/495

Website

WWW.SITPH-KRAKOW.PL

Pkd codes

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

18.11.Z - Printing of newspapers

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

58.11.Z - Book publishing

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

58.29.Z - Other software publishing

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

74.20.Z - Photographic activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

79.90.A - Couriers on package tours and tour guides activities

79.90.B - Tourist information activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

81.10.Z - Combined facilities support activities

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.A - Teaching of foreign languages

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities

94.12.Z - Activities of professional organisations

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SĄ: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 2.000 ZŁ -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000 ZŁ. W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSOBY UPOWAŻNIONE MOGĄ DECYDOWAĆ TYLKO PO KONTRASYGNACIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
MANAGEMENT
Krzysztof Hűbner
Member Of The Board, 73 years old
Jerzy Krzysztof Kućmierz
Vice President, 71 years old
Wacław Kmita
Secretary, 79 years old
Wiesław Mierzowski
Member, 84 years old
Jan Staniewski
President, 72 years old
Wiesław Kazimierz Migas
Treasurer, 74 years old
REVISION COMMITTEE
Adam Marek Mirocha
63 years old
Krzysztof Skowronek
50 years old

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector