ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Plastics Other Profile of company STILBOS JANUSZ MOŚCICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STILBOS JANUSZ MOŚCICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1182099280
KRS0000512457
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KRZYWA 18, 05-092 ŁOMIANKI
Revenue in 2020 year
3,351,360 PLN
Financial ranking position
400 / 560
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

STILBOS JANUSZ MOŚCICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRZYWA 18, 05-092 ŁOMIANKI

NIP

1182099280
Copy

REGON

147271587
Copy

KRS

0000512457
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KRZYWA 18, 05-092 ŁOMIANKI

Date of registration in KRS

2014-06-05

Date of commencement of economic activity

2014-06-05

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/15449/22/667

Pkd codes

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

22.19.Z - Manufacture of rubber items

22.21.Z - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Janusz Zbigniew Mościcki
Chairman Of The Board, 71 years old
shareholders
Janusz Zbigniew Mościcki

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od

01.01.2019r. do 31.12.2019r., a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia

sprawozdania finansowego.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, to

jest produkcja zabezpieczeń liczników i reduktorów gazu, liczników elektrycznych,

wodomierzy oraz innych urządzeń pomiarowych. Oferuje również nowoczesne rozwiązania w

postaci plastikowej, numerowanej plomby linkowej, zastępującej tradycyjną plombę ołowianą.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie nastąpiły istotne zdarzenia wpływające na

działalność Spółki.


2. Przewidywany rozwój jednostki.

Zarząd postanawia w roku 2020 kontynuować oraz zintensyfikować dotychczasowe

działania, szczególnie w zakresie sprzedaży produktów i ich promocji.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadzi działalności w tym zakresie.


4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Z informacji uzyskanych od biura księgowego Domin Consulting sp. z o.o. oraz ze

Sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wynika, ze Spółka

zamyka 2019 rok sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą 735 324,73

zł, a rachunek zysków i strat stratą netto w kwocie 33 928,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym to 10 osób: troje pracowników

umysłowych i siedmiu pracowników na stanowiskach roboczych.


5. Przewidywane zagrożenia.

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Spółki w najbliższym

czasie nie jest zagrożona.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
Plastics
Position (Net profit / loss)
256
/ 560
Position (Revenue)
400
/ 560

Voivodeship
Masovian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
3137
/ 11760
Position (Revenue)
5223
/ 11760
Generated 21 hours ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,2
2,3
3,4
46,5
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,2
0,2
1,8
Equity Indicator description
0,6
0,5
1,1
101,6
Total assets Indicator description
0,8
0,7
1,3
74,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
4,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,4
0,5
31,5
Gross profit / loss Indicator description
0,1
-0
0,6
1873
EBITDA Indicator description
0,1
-0
0,6
11 732,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
-0
0,6
1894
Current assets Indicator description
0,7
0,7
1,2
77
Net profit / loss Indicator description
0,1
-0
0,5
1712,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,7
-6,3
50,4
56,7
Return on sales (ROS) Indicator description
4,3
-1,5
16,3
17,8
Equity ratio Indicator description
72,8
73,2
84,4
11,2
EBITDA margin Indicator description
6,2
-0,2
18,6
18,8
Gross profit margin Indicator description
4,7
-1,5
17,9
19,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
35
31
22
-9
Current ratio Indicator description
3,4
3,5
6,1
2,6
Net debt to EBITDA Indicator description
-3,1
72,5
-0,8
-73,3
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector