ALEO.com Companies Energy, fuel, media Fuel Other Profile of company Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o.o.
TAX ID8522404143
KRS0000183250
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Czackiego 3a, 70-216 Szczecin

Phone number

0918121146

Website

http://www.stabos.pl

About us

This text has been translated automatically

STABOS Sp. z oo with its registered office in Szczecin deals in the acquisition, sale of biomass and agrobiomass for energy, heating and for the needs of the pulp and paper industry. We belong to the group of leading biomass suppliers for the largest energy groups in Poland. We provide all our clients with reliability and professionalism in the range of products and services offered through the process of continuous improvement in the areas of quality, flexibility, speed and optimization of costs of providing the most energy-efficient products.

Activity type

broker, wholesaler, distributor

Register Data

Full name

"STABOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 20, 71-430 SZCZECIN

NIP

8522404143
Copy

REGON

812649611
Copy

KRS

0000183250
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-25

Register Address

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 20, 71-430 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2003-12-16

Date of commencement of economic activity

2003-12-16

Act signature

RDF/312349/21/903

Website

http://www.stabos.pl

Pkd codes

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

02.20.Z - Logging

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.29.C - Other transportation agencies activities

66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Łukasz Marek Senczyszyn
Vice President, 41 years old
Stanisław Senczyszyn
Chairman Of The Board, 78 years old
Jarosław Bohdan Senczyszyn
Vice President, 52 years old
shareholders
Stanisław Senczyszyn

80% 80 udziałów o łącznej wartości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

Bożena Grażyna Senczyszyn

20% 20 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

proxies
Bożena Grażyna Senczyszyn
total, 75 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Informacja o Spółce:

Stabos Spółka z O.O. w Szczecinie jest firmą handlowo-produkcyjną.

Główny profil działalności gospodarczej to sprzedaż wyrobów tartacznych.


2. Sprawy produkcyjne i sprzedaż:

W roku 2019 Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w kwocie 21 713 025,62

złotych.


3. Sytuacja finansowa Spółki:

Najważniejszym składnikiem majątku obrotowego są zapasy w postaci towarów

i materiałów.

Spółka rok 2019 zamknęła z następującym wynikiem finansowym:

 - suma przychodów w kwocie 21 713 025,62

 - suma kosztów w kwocie  21 234 015,60

 - dochód brutto w kwocie  479 010,02

podatek dochodowy od osób prawnych 0,00


Na dzień 31.12.2019 Spółka zatrudniała 12 pracowników.


5. Sprawy organizacyjne:


Księgowość prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe Grażyna Celińska

Skrzypczak w Szczecinie ul. Ledóchowskiego 16U1


6. Planowane zamierzenia :


Plany spółki obejmują zwiększenie sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych

kontrahentów w kraju jak i zagranicą .


Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo

prowadzonych ksiąg zgodnie z zasadami rachunkowości, przepisami prawa

obowiązującymi jednostkę oraz rzetelnymi informacjami umożliwiającymi

ocenę jednostki.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
19,5
21,7
18,7
-13,6
Liabilities and provisions Indicator description
11,6
15,6
16,5
5,7
Equity Indicator description
1,6
2,1
3,3
61,8
Total assets Indicator description
13,2
17,7
19,9
12,3
Cash and cash equivalents Indicator description
1,6
0,5
2,3
353,7
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
0,6
Gross profit / loss Indicator description
-7
0,5
1,3
166,4
EBITDA Indicator description
-7,3
0,7
0,4
-48,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-7,4
0,7
0,3
-52,9
Net profit / loss Indicator description
-7
0,5
1,3
166,4
Current assets Indicator description
10,4
14,6
16,6
13,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-442
23,2
38,2
15
Return on sales (ROS) Indicator description
-35,9
2,2
6,8
4,6
Equity ratio Indicator description
12
11,7
16,8
5,1
EBITDA margin Indicator description
-37,5
3,4
2
-1,4
Gross profit margin Indicator description
-35,9
2,2
6,8
4,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
27
27
43
16
Current ratio Indicator description
7,1
9,2
7,1
-2,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,2
18,3
31,5
13,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector