ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company SSHLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SSHLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213677628
KRS0000549509
Share capital9,600.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WYNALAZEK 4B / 4, 02-677 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SSHLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WYNALAZEK 4B / 4, 02-677 WARSZAWA

NIP

5213677628
Copy

REGON

147352009
Copy

KRS

0000549509
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WYNALAZEK 4B / 4, 02-677 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2015-03-20

Date of commencement of economic activity

2015-03-20

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/7479/20/759

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

58.2 - Software publishing

58.21.Z - Publishing of computer games

58.29.Z - Other software publishing

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63 - Information service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ DO KOWTY 100 000 (STO TYSIĘCY) ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100 000 (STO TYSIĘCY)ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
shareholders
Michał Mamert Teterycz

33.33% 40 udziałów o łącznej wartości 3200 (trzy tysiące dwieście) złotych

Dariusz Maciej Świderski

33.33% 40 udziałów o łącznej wartości 3200 (trzy tysiące dwieście) złotych

Krzysztof Wiśniewski

33.33% 40 udziałów o łącznej wartości 3200 (trzy tysiące dwieście) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector