SPV OGRODY VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŻURAWIA 22 / 710, 00-515 WARSZAWA
TAX ID7010845599
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Real estate appraisal, buying, selling Profile of company SPV OGRODY VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPV OGRODY VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010845599
KRS0000745644
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŻURAWIA 22 / 710, 00-515 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

SPV OGRODY VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻURAWIA 22 / 710, 00-515 WARSZAWA

NIP

7010845599
Copy

REGON

381077088
Copy

KRS

0000745644
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŻURAWIA 22 / 710, 00-515 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2018-08-24

Date of commencement of economic activity

2018-08-24

Act signature

RDF/198267/20/591

Pkd codes

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE B) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Grzegorz Henryk Biskupski
Chairman Of The Board, 73 years old
shareholders
Patrycja Agnieszka Głogosz

51% 51 udziałów o łącznej wartości 2.550,00 zł

Grzegorz Henryk Biskupski

49% 49 udziałów o łącznej wartości 2.450,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
33,1
12
-63,8
Liabilities and provisions Indicator description
41,6
44,5
7,1
Equity Indicator description
3,5
11,9
237,9
Total assets Indicator description
45,1
56,4
25,2
Cash and cash equivalents Indicator description
4,8
3,8
-19,9
Depreciation Indicator description
0
0,1
-∞
Gross profit / loss Indicator description
-1,5
8,4
670,4
EBITDA Indicator description
-1,5
8,5
676,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
-1,5
8,4
670,4
Current assets Indicator description
12,6
23,9
90,3
Net profit / loss Indicator description
-1,5
8,4
670,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-41,7
70,4
112,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-4,4
70
74,4
Equity ratio Indicator description
7,8
21,1
13,3
EBITDA margin Indicator description
-4,4
70,7
75,1
Gross profit margin Indicator description
-4,4
70
74,4
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
458
1354
896
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download docx

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector