HURTOWNIA MOTORYZACYJNA TOMPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PARTYZANCKA 7, 45-801 OPOLE
TAX ID7543128765
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle parts and accessories Profile of company HURTOWNIA MOTORYZACYJNA TOMPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA TOMPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7543128765
KRS0000640001
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PARTYZANCKA 7, 45-801 OPOLE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA TOMPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PARTYZANCKA 7, 45-801 OPOLE

NIP

7543128765
Copy

REGON

365530040
Copy

KRS

0000640001
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PARTYZANCKA 7, 45-801 OPOLE

Date of registration in KRS

2016-09-30

Date of commencement of economic activity

2016-09-30

Act signature

RDF/414668/22/115

Pkd codes

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

46.75.Z - Wholesale of chemical products

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Piotr Stanisław Bargieł
Chairman Of The Board, 48 years old
shareholders

100% 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu z działalności

SOLAR CHRZĄSTOWICE Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Opolu

za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 , a kończący się 31.12.2017SOLAR CHRZĄSTOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640001 w dniu 30.09.2016 roku.

Spółka poszukuje rozwiązań do produkcji odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.


Rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 był rokiem trudnym dla spółki, położono nacisk na rozwój firmy i pozyskanie środków finansowych czy dotacji.

Proces ten jest żmudny i długofalowy, rozmowy i negocjacje trwają.


II. Przewidywany rozwój Spółki.


Zarząd planuje umocnienie pozycji SOLAR CHRZĄSTOWICE Sp. z o.o. na rynku polskim, zapewnienie zysków ze sprzedaży energii w ciągu najbliższych pięciu lat.III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.


W wyniku prowadzonej działalności Spółka w roku obrotowym zamierzała osiągnąć zysk ze sprzedaży energii elektrycznej, ale proces ten jest trudny.

Spółka w roku obrotowym nie osiągnęła przychodów netto ze sprzedaży usług i nie posiada żadnych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych.

W przyszłości spółka zamierza uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez URE dotyczących dotowania wytworzonej energii.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
34,4
34
-1
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0,5
-1,6
-218,7
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
Equity Indicator description
4,4
2,8
-35,6
Current assets Indicator description
34,4
34
-1
Net profit / loss Indicator description
-0,5
-1,6
-218,7
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-11,2
-55,3
-44,1
Equity ratio Indicator description
12,7
8,3
-4,4
See more

Financial statements

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download docx

01-01-2018 - 31-12-2018
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector