ALEO.com Companies Real estate and related services Brokerage Profile of company SMARTCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SMARTCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5862313805
KRS0000659225
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WSCHODNIA 1A / 1, 81-575 GDYNIA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SMARTCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WSCHODNIA 1A / 1, 81-575 GDYNIA

NIP

5862313805
Copy

REGON

366378670
Copy

KRS

0000659225
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WSCHODNIA 1A / 1, 81-575 GDYNIA

Date of registration in KRS

2017-01-20

Date of commencement of economic activity

2017-01-20

Act signature

RDF/372988/22/830

Pkd codes

68.31.Z - Real estate agencies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.20.Z - Photographic activities

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

93.11.Z - Operation of sports facilities

96.04.Z - Physical well-being activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Piotr Krzysztof Łabęcki
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Piotr Krzysztof Łabęcki

99 udziałów o łącznej wartości 4.950,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
55,8
58,7
88,3
50,4
Liabilities and provisions Indicator description
56
34,2
25
-27
Equity Indicator description
-6,3
4,7
23,4
396,4
Total assets Indicator description
49,7
38,9
48,4
24,4
Depreciation Indicator description
3,5
5,2
0
-100
Cash and cash equivalents Indicator description
25,4
38,4
46,9
22,4
Gross profit / loss Indicator description
-11,3
12
20,3
68,8
EBITDA Indicator description
-7,9
17,4
20,3
16,9
Net profit / loss Indicator description
-11,3
11,1
18,7
69,2
Current assets Indicator description
27,1
38,9
48,4
24,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-11,3
12,2
20,3
66,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
178,9
234,3
79,9
-154,4
Return on sales (ROS) Indicator description
-20,3
18,8
21,2
2,4
Equity ratio Indicator description
-12,8
12,1
48,4
36,3
EBITDA margin Indicator description
-14,1
29,6
23
-6,6
Gross profit margin Indicator description
-20,3
20,5
23
2,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
367
213
103
-110
Current ratio Indicator description
0,5
1,1
1,9
0,8
Net debt to EBITDA Indicator description
3,2
-2,2
-2,3
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download odt

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector