ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Rims and tires Other Profile of company SKŁADNIA WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SKŁADNIA WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6761778839
KRS0000154574
Share capital4,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SZLAK 65 / 107 A, 31-153 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SKŁADNIA WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SZLAK 65 / 107 A, 31-153 KRAKÓW

NIP

6761778839
Copy

REGON

008499810
Copy

KRS

0000154574
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SZLAK 65 / 107 A, 31-153 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2003-03-13

Date of commencement of economic activity

2003-03-13

Act signature

RDF/376486/22/267

Pkd codes

22.11.Z - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods

22.24.Z

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Bogdan Baran
Director, 69 years old
shareholders
Bogdan Baran

56.67% 17 udziałów po 150,- zł, razem 2550,- zł

Jarosław Świtniewski

43.33% 13 udziałów po 150,- zł, razem 1950,- zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
0
0
0
0
Total operating revenue Indicator description
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector