"SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MIŁOCIŃSKA 1A, 35-232 RZESZÓW
TAX ID5170222386
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Sewage and gas installation Profile of company "SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5170222386
KRS0000285028
Share capital215,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MIŁOCIŃSKA 1A, 35-232 RZESZÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MIŁOCIŃSKA 1A, 35-232 RZESZÓW

NIP

5170222386
Copy

REGON

180241586
Copy

KRS

0000285028
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MIŁOCIŃSKA 1A, 35-232 RZESZÓW

Date of registration in KRS

2007-07-18

Date of commencement of economic activity

2007-07-18

Act signature

RDF/422902/22/50

Pkd codes

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.39.Z - Other building completion and finishing

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.15.Z - Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery

46.61.Z - Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

70.21.Z - Public relations and communication activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

73.11.Z - Advertising agencies activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Grzegorz Uberman
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Wacław Szafran

100% 431 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 215.500,00 zł.

BOARD OF DIRECTORS
Wacław Szafran
61 years old
Elżbieta Szafran
59 years old
Zdzisław Szafran
63 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Podstawowy przedmiot działalności:

  sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

  pozostała sprzedaż hurtowa

  sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

  reklama


Okres objęty sprawozdaniem finansowym


 Rachunek zysków i strat został sporządzony za okres od Ol stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

 natomiast bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy

 założeniu, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie

 istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie kontynuowania działalności.


Omówienie przyjętych zasad rachunkowości


 Ewidencja i wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest przy użyciu

 programu komputerowego metodą ilościowo-wartościową w cenach zakupu zakładając, że rozchód

 wycenia się kolejno po cenach tych towarów, które jednostka nabyła najwcześniej. Ewidencja kosztów

 jest prowadzona w układzie rodzajowym. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego obowiązuje

 porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,9
5,5
4,2
-23,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,3
1,3
289,9
Equity Indicator description
0,9
1,3
1,4
12,1
Total assets Indicator description
1,6
1,6
2,8
71,1
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
-10,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,5
1,2
133
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,4
0,2
-58,2
EBITDA Indicator description
0,3
0,5
0,2
-52,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,4
0,2
-60,5
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,2
-54,8
Current assets Indicator description
1,5
1,5
2,7
73,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
21,7
26,7
10,8
-15,9
Return on sales (ROS) Indicator description
5,2
6,2
3,7
-2,5
Equity ratio Indicator description
58,3
78,7
51,6
-27,1
EBITDA margin Indicator description
6,9
9,1
5,7
-3,4
Gross profit margin Indicator description
5,7
7,5
4,1
-3,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
63
23
116
93
Current ratio Indicator description
2,3
4,5
2
-2,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xlsx
Show more (5)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector