"SI MUSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TYNIECKA 27 / 1, 02-615 WARSZAWA
TAX ID5213187976
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Hotel services Profile of company "SI MUSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"SI MUSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213187976
KRS0000076081
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TYNIECKA 27 / 1, 02-615 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"SI MUSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TYNIECKA 27 / 1, 02-615 WARSZAWA

NIP

5213187976
Copy

REGON

017401846
Copy

KRS

0000076081
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TYNIECKA 27 / 1, 02-615 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2001-12-28

Date of commencement of economic activity

2001-12-28

Act signature

RDF/444879/22/280

Pkd codes

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

18.20.Z - Reproduction of recorded media

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

58.11.Z - Book publishing

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

60.10.Z - Radio broadcasting

60.20.Z - Public and licence television programmes broadcasting

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.10.Z - Specialised design activities

74.20.Z - Photographic activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.52.Z - Out-of-school forms of cultural education

85.60.Z - Educational support activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.04.Z - Operation of arts facilities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Anna Małgorzata Jurksztowicz Dębska
Member, 59 years old
shareholders
Radzimir Jan Dębski

50% 100 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł

Anna Małgorzata Jurksztowicz Dębska

50% 100 udziałów po 500,- złotych każdy tj. o łącznej wysokości 50.000,- złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,4
1,4
6,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
-14
Equity Indicator description
2
2,2
5
Total assets Indicator description
2,2
2,2
4,1
Depreciation Indicator description
0
0
36,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,5
38,5
Gross profit / loss Indicator description
-0
0,2
743,5
EBITDA Indicator description
-0
0,3
1179,7
Current assets Indicator description
2
2
3,4
Net profit / loss Indicator description
-0
0,2
674,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
0,2
582
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-1,8
9,9
11,7
Return on sales (ROS) Indicator description
-2,7
14,8
17,5
Equity ratio Indicator description
95,1
96
0,9
EBITDA margin Indicator description
-1,9
19,2
21,1
Gross profit margin Indicator description
-2,7
16,6
19,3
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
28
23
-5
Current ratio Indicator description
18,8
22,6
3,8
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector