ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company Resort nad polskim morzem - Rosevia Resort & SPA
Resort nad polskim morzem - Rosevia Resort & SPA
TAX ID8883122532
KRS0000557135
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. KOMUNALNA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK

Phone number

48782060606

Website

https://www.rosevia.pl

Register Data

Full name

ROSEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOMUNALNA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK

NIP

8883122532
Copy

REGON

361472618
Copy

KRS

0000557135
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-08-18

Register Address

UL. KOMUNALNA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK

Date of registration in KRS

2015-05-08

Date of commencement of economic activity

2015-05-08

Act signature

RDF/301129/21/477

Website

https://www.rosevia.pl

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.30.Z - Beverage serving activities

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Roman Edward Stanisławski
Chairman Of The Board, 62 years old
Elwira Bożena Stanisławska
Member Of The Board, 62 years old
shareholders
Roman Edward Stanisławski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Elwira Bożena Stanisławska

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 1. Informacje ogólne o firmie

  Spółka Rosevia Sp. z o.o. została wpisana do KRS pod nr 0000557135

  w dniu 08.05.2015 r.


  Siedziba Spółki mieści się przy ul. Komunalnej 8 we Włocławku.

  Regon 361472618, płatnik podatku Vat o numerze NIP 8883122532.

  Kapitał podstawowy spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5.000,0 zł.


  Na dzień 31 grudnia 2019 r. udziały w Spółce posiadali:

  Elwira Stanisławska — 50,0% udziałów w wysokości 2.500,0 zł.,

  Roman Stanisławski — 50,0% udziałów w wysokości 2.500,0 zł


  W 2019 r. zarząd nad spółką z o.o. prowadzony był przez Romana Stanisławskiego

  i Elwirę Stanisławską .


 2. Struktura organizacyjna

  W okresie sprawozdawczym spółka zatrudniała przeciętnie 20 pracowników.


 3. Sytuacja majątkowa /przedmiot działania.

  Spółka prowadzi działalność operacyjną w obiekcie rekreacyjnym nad morzem.

  Spółka w 2019 roku dołożyła wszelkich starań aby osiągnąć większe przychody

  i poprawić rentowność w stosunku do 2018r., co udało się osiągnąć. W dalszym

  ciągu na zwiększenie tych dwóch wskaźników ma wpływ duża sezonowość

  ośrodka. Głównie przychody w 95 % osiągane są w okresie maj-wrzesień. Dla

  poprawy atrakcyjności obiektu prowadzone jest m.in. SPA. Dla zapewnienia

  przychodu poza miesiącami letnimi resort zaczął od listopada 2019r korzystać ze

  sprzedawców aktywnych w Warszawie. Pierwsze efekty pojawią się w lipcu 2020r ,

  a kolejne od września 2020r.choć w wymiarze znacznie mniejszym niż planowano

  ze względu na stan epidemii i sporą niechęć firm do organizowania spotkań

  i małych konferencji.

  W roku 2020 zarząd w dalszym ciągu postanawia prowadzić działalność

  w obiekcie, rozpropagować jeszcze szerzej usługi noclegowe, gastronomiczne oraz

  SPA poprzez działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych ,

  socjał mediów oraz platform rezerwacyjnych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,8
6,2
8,6
37,4
Liabilities and provisions Indicator description
10,7
12,5
12,9
3,9
Equity Indicator description
-9,5
-11,3
-10,7
5,7
Total assets Indicator description
1,2
1,1
2,3
100,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
1,1
5172,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
14,5
Gross profit / loss Indicator description
-2,2
-1,7
0,6
138,7
EBITDA Indicator description
-2,2
-1,5
0,8
150,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
-2,2
-1,5
0,7
148
Net profit / loss Indicator description
-2,2
-1,7
0,6
138,7
Current assets Indicator description
1,1
1
2,2
112,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
23,1
14,7
-6,1
-20,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-32,3
-26,7
7,5
34,2
Equity ratio Indicator description
-798,7
-986,1
-461,3
524,8
EBITDA margin Indicator description
-32
-24,3
8,9
33,2
Gross profit margin Indicator description
-32,3
-26,7
7,5
34,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
138
176
119
-57
Current ratio Indicator description
0,4
0,3
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-3,7
-6,2
-2,5
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector