RINGROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POSTĘPU 18A, 02-676 WARSZAWA
TAX ID5252473976
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Motorcycles and ATVs Motorcycles Profile of company RINGROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RINGROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252473976
KRS0000348841
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POSTĘPU 18A, 02-676 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

RINGROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POSTĘPU 18A, 02-676 WARSZAWA

NIP

5252473976
Copy

REGON

142295838
Copy

KRS

0000348841
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POSTĘPU 18A, 02-676 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2010-02-16

Date of commencement of economic activity

2010-02-16

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/50189/21/318

Pkd codes

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

73 - Advertising and market research

74 - Other professional, scientific and technical activities

77 - Rental and leasing activities

93 - Sports activities and amusement and recreation activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Maciej Wiesław Śmigrodzki
Member Of The Board, 48 years old
Łukasz Dawidowski
Member Of The Board, 48 years old
shareholders
Łukasz Dawidowski

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500 złotych

Maciej Wiesław Śmigrodzki

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

  Spółka RingRoad Sp. z o.o. zwana dalej Spółka, powstała na podstawie aktu notarialnego

sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 11.09.2009r.

Akt ten stanowi umowę SOK Kapitał zakładowy Spal wynosi 5.000 zł I w dniu jej założenia

został podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.


Obecnie udziałowcami Spółki są:


Łukasz Dawidowski - 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Maciej Śmigrodzki - 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł.


Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Łukasz Dawidowski, Członkiem Zarządu - Pan Maciej

Śmigrodzki.


Organami Spółki jest Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.


Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i

furgonetek, sprzedaż hurtowa I detaliczna motocykli, Ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż

hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich.


W 2019 roku Spółka zamknęła działalność stratą netto w wysokości - 3851,43zł.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
42
60
66
10
Liabilities and provisions Indicator description
73,7
58
60,4
4,1
Equity Indicator description
19,1
15,2
15,4
0,9
Total assets Indicator description
92,7
73,2
75,7
3,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
5,9
0,6
2,3
264,9
Gross profit / loss Indicator description
-32
-1,8
2,8
262,1
EBITDA Indicator description
-46,1
-27,4
-23,3
14,9
Net profit / loss Indicator description
-34
-3,9
0,1
103,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-46,1
-27,4
-23,3
14,9
Current assets Indicator description
91,7
72,2
74,7
3,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-177,9
-25,3
0,9
26,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-80,9
-6,4
0,2
6,6
Equity ratio Indicator description
20,6
20,8
20,3
-0,5
EBITDA margin Indicator description
-109,7
-45,7
-35,4
10,3
Gross profit margin Indicator description
-76,1
-2,9
4,3
7,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
640
353
334
-19
Current ratio Indicator description
1,2
1,2
1,2
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector