RESKAN Sp. z o.o.
41a, 26-021 Borków
TAX ID6572928829
Phone+48 736 776 540
Rate company:
RESKAN Sp. z o.o.
TAX ID6572928829
KRS0000666917
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

41a, 26-021 Borków

Phone number

+48 736 776 540

Website

http://www.reskan.pl

About us

This text has been translated automatically

We are a growing distributor of materials for the plumbing industry which was created on the basis of many years of experience of people forming our team. We support investments throughout Poland. We provide you with the delivery of materials at satisfactory prices at the agreed time and place. Through experience in the industry, our traders share with you the knowledge of how to avoid overpaying for the goods. Our fixed costs are extremely minimized so we can offer you lower prices of distributed products. We will be honored with every inquiry and contact at the customer.

RESKAN SP. Z OO

Offer

This text has been translated automatically

PVC, HDPE, PP STEEL, STONES, GRP pipes

RETENTION RESERVOIRS AND SOIL GASES, STEEL AND HDPE

PEHD and STEEL SEPARATORS AND LANDSCAPES

LAND PUMP

hydrophone

SEWAGE TREATMENT PLANTS

LINEAR DRAINAGE

COATINGS AND EQUIPMENT

GEOTEXTILES

geogrids

geogrids

Activity type

wholesaler, distributor

Register Data

Full name

RESKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

BORKÓW 41A, 26-021 BORKÓW

NIP

6572928829
Copy

REGON

366714859
Copy

KRS

0000666917
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-03-21

Register Address

BORKÓW 41A, 26-021 BORKÓW

Date of registration in KRS

2017-03-03

Date of commencement of economic activity

2017-03-03

Act signature

RDF/386364/22/818

Website

http://www.reskan.pl

Pkd codes

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Adam Józef Iwan
Chairman Of The Board, 68 years old
shareholders
Jakub Iwan

49.49% 490 udziałów o łącznej wartości 24 500,00 zł

Piotr Andrzej Widak

50.51% 500 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

„RESKAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 26-021 Daleszyce, Borków 41 a, swoją

działalność rozpoczęła w marcu 2017 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 1000

równych udziałów należących wyłącznie do obywateli polskich.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest obsługa inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych

w zakresie dostaw materiałów branży wodno-kanalizacyjnej i ogólnobudowlanej.

 Asortyment sprzedaży to:

-rury wodociągowe i kanalizacyjne PP, PEHD,PVC, GRP

-rury przepustowe, kanalizacyjne, żelbetowe i PP, PEHD

-studnie betonowe i żelbetowe oraz PP, PEHD, PVC

-zbiorniki retencyjne i ppoż żelbetowe oraz PEHD

-zbiorniki retencyjne skrzynkowe

-przepusty skrzynkowe żelbetowe

-pompownie

-hydrofornie

-oczyszczalnie ścieków

-wyloty KPED, płyty drogowe i ażury.

-bentomaty, geokraty, geokompozyty drenażowe, geowłókniny, gabiony, maty antyerozyjne

-zastawki, klapy, regulatory przepływu z PEHD i nierdzewne


W 2019 roku Spółka kolejny rok z rzędu uzyskała dodatni wynik finansowy cały czas notując wzrost

przychodów i zysków ze sprzedaży ww. materiałów.

Środki pieniężne są lokowane w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej.

Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest w Reskan Sp. z o.o. ograniczone

poprzez racjonalne korzystanie z wypracowanych środków własnych, kredytów kupieckich Producentów oraz

obrotowych w bankach komercyjnych a podpisane długoterminowe umowy dostaw z dużymi ogólnopolskimi

firmami wykonawczymi są zabezpieczone poprzez wpisanie Reskan Sp. z o.o. na listę kwalifikowanych

dostawców na realizowanych kontraktach. Firma monitoruje również sytuację finansową swoich kontrahentów

m.in. poprzez biuro informacji gospodarczej - bazę Krajowego Rejestru Długów.

Na 2020 rok w celu dalszego poprawienia wyników firmy planowane jest zacieśnienie współpracy

z dotychczasowymi dostawcami i klientami oraz nawiązanie kontaktów z nowymi kontrahentami oraz

zwiększenie sił handlowych w terenie.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
4,8
7,4
7,7
4,5
Liabilities and provisions Indicator description
1
1,5
1,1
-28,1
Equity Indicator description
0,3
0,5
0,9
81,7
Total assets Indicator description
1,3
2
2
-2,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,6
0,8
32,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
-∞
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,6
93
EBITDA Indicator description
0,2
0,3
0,6
86,3
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,3
0,5
94,3
Current assets Indicator description
1,3
2
2
-2,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,3
0,6
86,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
51,1
55,6
59,5
3,9
Return on sales (ROS) Indicator description
2,7
3,6
6,6
3
Equity ratio Indicator description
19,9
23,4
43,6
20,2
EBITDA margin Indicator description
3,6
4,6
8,3
3,7
Gross profit margin Indicator description
3,4
4,4
8,2
3,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
78
76
52
-24
Current ratio Indicator description
1,2
1,3
1,8
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,8
-1,3
-1,2
0,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download ods

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector