Renobud Trans sp. z o.o.
402, 43-385 Jasienica
TAX ID9372668704
Rate company:
Renobud Trans sp. z o.o.
TAX ID9372668704
KRS0000493826
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

402, 43-385 Jasienica

Register Data

Full name

RENOBUD TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

JASIENICA 402, 43-385 JASIENICA

NIP

9372668704
Copy

REGON

243460124
Copy

KRS

0000493826
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-03-02

Register Address

JASIENICA 402, 43-385 JASIENICA

Date of registration in KRS

2014-01-10

Date of commencement of economic activity

2014-01-10

Act signature

RDF/442719/22/396

Pkd codes

49.41.Z - Freight transport by road

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.12.Z - Site preparation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Ryszard Zbigniew Korzec
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Ryszard Zbigniew Korzec

950 udziałów o łącznej wartości 95000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

     Sprawozdanie zarządu z działalności

RENOBUD TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Jasienicy

 za rok obrotowy rozpoczynający się

01.01.2019 , a kończący się 31.12.2019
  RENOBUD TRANS Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493826


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.


  Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych przez Zarząd i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na celu pozyskanie nowych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi. Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa fumy i jej towary były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.


II. Przewidywany rozwój Spółki.


Zarząd planuje umocnienie pozycji Spółki na rynku lokalnym oraz rozwój na rynki zagraniczne.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.


Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 35.367,27 zł. Sytuacja finansowa Spółki jest dostateczna.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów


VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
3,2
2,5
-19,8
Equity Indicator description
0,6
0,6
0,7
6,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
0
-30,8
Current assets Indicator description
1,3
1,5
1,4
-8,5
Net sales Indicator description
3,2
2,5
2
-23,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,8
0,9
0,7
-16,6
Total assets Indicator description
1,4
1,5
1,4
-6,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,1
0,1
-15,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
-100
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-4,6
EBITDA Indicator description
0,1
0,1
0
-32,7
Net profit / loss Indicator description
0,1
0
0
22,5
%
%
%
p.p.
Equity ratio Indicator description
44
42,9
49
6,1
Return on equity (ROE) Indicator description
15,6
5,5
6,3
0,8
Return on sales (ROS) Indicator description
3
1,4
2,2
0,8
EBITDA margin Indicator description
4
2,9
2,5
-0,4
Gross profit margin Indicator description
3,7
2
2,5
0,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
88
122
82
-40
Current ratio Indicator description
1,7
3,1
1,4
Net debt to EBITDA Indicator description
4
5
1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector