"RADIO RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JUBILERSKA 10, 04-190 WARSZAWA
TAX ID7962416919
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Arts and culture Music and films Profile of company "RADIO RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"RADIO RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7962416919
KRS0000138535
Share capital404,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JUBILERSKA 10, 04-190 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"RADIO RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JUBILERSKA 10, 04-190 WARSZAWA

NIP

7962416919
Copy

REGON

672031715
Copy

KRS

0000138535
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JUBILERSKA 10, 04-190 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-11-13

Date of commencement of economic activity

2002-11-13

Act signature

RDF/389110/22/908

Pkd codes

60.10.Z - Radio broadcasting

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

60.20.Z - Public and licence television programmes broadcasting

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRWANIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Marcin Radosław Gębala
Vice President, 43 years old
Paweł Andrzej Szaniawski
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders

48.99% 1.979 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 197.900,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)

51.01% 2.061 (dwa tysiące sześćdziesiąt jeden)udziałów o łącznej wartości 206.100,00 zł (dwieście sześć tysięcy sto złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,6
0,6
0,8
17,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,1
47,2
Equity Indicator description
0,8
0,8
1
30,6
Total assets Indicator description
0,8
0,9
1,1
32
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,3
0,6
82,1
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,2
0,3
43,1
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
0,3
40,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,2
0,3
43,1
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,2
0,2
53,2
Current assets Indicator description
0,8
0,8
1,1
34,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,9
20
23,4
3,4
Return on sales (ROS) Indicator description
20
24,3
31,7
7,4
Equity ratio Indicator description
93,8
92
91,1
-0,9
EBITDA margin Indicator description
25,2
30,3
36,3
6
Gross profit margin Indicator description
23,5
28,5
34,8
6,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
29
38
23
-15
Current ratio Indicator description
15,3
12,1
11
-1,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,8
-1,5
-2
-0,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector