QRSHOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 49-57, 50-032 WROCŁAW
TAX ID5993155933
Rate company:
ALEO.com CompaniesProfile of company QRSHOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
QRSHOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5993155933
KRS0000393876
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 49-57, 50-032 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

QRSHOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 49-57, 50-032 WROCŁAW

NIP

5993155933
Copy

REGON

080704977
Copy

KRS

0000393876
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 49-57, 50-032 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2011-08-18

Date of commencement of economic activity

2011-08-18

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/36518/18/506

Pkd codes

01 - Crop and animal production, hunting and related service activities

02 - Forestry and logging

03 - Fishing and aquaculture

05 - Mining of coal and lignite

06 - Extraction of crude petroleum and natural gas

07 - Mining of metal ores

10 - Manufacture of food products

11 - Manufacture of beverages

12 - Manufacture of tobacco products

13 - Manufacture of textiles

14 - Manufacture of wearing apparel

15 - Manufacture of leather and related products

16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17 - Manufacture of paper and paper products

18 - Printing and reproduction of recorded media

19 - Manufacture of coke and refined petroleum products

20 - Manufacture of chemicals and chemical products

21 - Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22 - Manufacture of rubber and plastic products

23 - Manufacture of other non-metallic mineral products

24 - Manufacture of basic metals

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30 - Manufacture of other transport equipment

31 - Manufacture of furniture

32 - Other manufacturing

33 - Repair and installation of machinery and equipment

35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply

36 - Water collection, treatment and supply

37 - Sewage disposal and treatment

38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

39 - Remediation activities and other waste management services

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Warehousing and support activities for transportation

53.20.Z - Other postal and courier activities

55 - Accommodation

56 - Food and beverage service activities

58 - Publishing activities

59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

60 - Programming and broadcasting activities

61 - Telecommunications

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.20.Z - Activities of holding companies

64.30.Z - Trusts, funds and similar financial entities

64.91.Z - Financial leasing

64.92.Z - Other credit granting

66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

66.30.Z - Fund management activities

68 - Real estate activities

69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

72 - Scientific research and development

73 - Advertising and market research

75 - Veterinary activities

77 - Rental and leasing activities

78 - Employment activities

79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities

80 - Security and investigation activities

81 - Services to buildings and landscape activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities

85 - Education

86 - Human health activities

87 - Residential care activities

88 - Social work activities without accommodation

90 - Creative, arts and entertainment activities

91 - Libraries, archives, museums and other cultural activities

92 - Gambling and betting activities

93 - Sports activities and amusement and recreation activities

94 - Activities of membership organisations

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities

97 - Households as employers of domestic personnel

98 - Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Hubert Zbigniew Wochyński
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Antonina Lasota

49% 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 2.450 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych

CONSPOLE HOLDINGS LIMITED

51% 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wysokości 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdiesiąt) złotych

EU grants

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.