ALEO.com Companies Chemistry Cosmetic chemistry Profile of company "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7162435513
KRS0000021204
Share capital2,248,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LUBELSKA 157, 24-130 KOŃSKOWOLA
Revenue in 2020 year
5,078,358 PLN
Financial ranking position
65 / 133

Categories

Main category
Chemistry Cosmetic chemistry
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LUBELSKA 157, 24-130 KOŃSKOWOLA

NIP

7162435513
Copy

REGON

430355977
Copy

KRS

0000021204
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LUBELSKA 157, 24-130 KOŃSKOWOLA

Date of registration in KRS

2001-06-21

Date of commencement of economic activity

2001-06-21

Act signature

RDF/338315/21/899

Pkd codes

20.42.Z - Manufacture of perfumes and toilet preparations

11.07.Z - Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

47.75.Z - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores

49.41.Z - Freight transport by road

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

56.10.A - Restaurants and other eating places

68.31.Z - Real estate agencies

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Michał Skwarek
President Of The Company's Management, 35 years old
shareholders
Michał Skwarek

98.67% 310 udziałów o łącznej wartości 155.000 zł

Marta Nawerska Skwarek

0.62% 1.938 udziałów o łącznej wartości 969.000,00 zł

Mirosław Skwarek

0.72% 2.248 udziałów o łącznej wartości 1.124.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

„ Pulanna" Spółka z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym — Sąd Gospodarczy w

Lublinie XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 3110 w dniu 21.07.2000 r., natomiast

swoją działalność rozpoczęła z dniem 01.09.2000 r.

  Zgodnie z określonym przedmiotem działania, Spółka w podanym okresie sprawozdawczym

zajmowała się

 • Produkcją wyrobów kosmetycznych,

 • Importem wyrobów kosmetycznych,

 • Eksportem wyrobów kosmetycznych,

 • Dystrybucją wyrobów kosmetycznych na terenie Polski,

 • Handlem hurtowym i detalicznym wyrobami kosmetycznymi,

 • Usługami konfekcjonowania.


  W okresie sprawozdawczym Pulanna spółka z o.o. działając w oparciu o podpisane umowy

współpracowała z hurtowniami na terenie całego kraju. Wyroby kosmetyczne nadal z powodzeniem

były eksportowane do Litwy, Rosji, Estonii, Portugalii, Niemiec, Rumunii, Uzbekistanu, Włoch i

Armenii. Sprzedaż wyrobów i towarów na terenie kraju zmalała o 33% w porównaniu do roku 2018,

natomiast wzrosła sprzedaż na eksport o 2,5%.

 W okresie sprawozdawczym Pulanna Sp. z o.o. część swoich mocy produkcyjnych wykorzystała

do świadczenia usług konfekcjonowania wyrobów kosmetycznych uzyskując przychód z tej

działalności w kwocie 586.718,68 zł.

 Działalność Spółki za rok 2019 zakończyła się wynikiem ujemnym w kwocie 160.815,11 zł.

Pulanna Sp. z o.o. realizuje podpisaną Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Tytuł Projektu: „Poprawa efektywności

energetycznej przedsiębiorstw".

 Firma wyposażona jest w nowoczesne zaplecze techniczne i technologiczne oraz zmodernizowany

park maszynowy, nieustannie dba o wysoką jakość swoich produktów. Mamy nadzieję, że w kolejny

rok przyniesie wzrost przychodów i zysku oraz dalszą rozbudowę firmy.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
Cosmetic chemistry
Position (Net profit / loss)
40
/ 133
Position (Revenue)
65
/ 133

Voivodeship
Lublin Voivodeship
Position (Net profit / loss)
158
/ 1350
Position (Revenue)
500
/ 1350
Generated 43 hours ago

EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,1
2,3
5,1
116,8
Liabilities and provisions Indicator description
1,7
1,9
1,3
-33,6
Equity Indicator description
2,4
2,2
3,7
65,1
Total assets Indicator description
4,1
4,1
5
19,8
Depreciation Indicator description
0,2
0,2
0,2
0,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,5
1,5
210,1
Gross profit / loss Indicator description
0,6
-0,2
1,6
1100,6
EBITDA Indicator description
0,8
0,1
1,9
2238,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,6
-0,1
1,7
1227,6
Current assets Indicator description
2,7
2,8
3,8
34,1
Net profit / loss Indicator description
0,5
-0,2
1,5
1007,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
20,3
-7,2
39,4
46,6
Return on sales (ROS) Indicator description
15,8
-6,9
28,7
35,6
Equity ratio Indicator description
58,5
54,1
74,6
20,5
EBITDA margin Indicator description
24,4
3,5
37,5
34
Gross profit margin Indicator description
19,5
-6,9
31,7
38,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
73
100
28
-72
Current ratio Indicator description
2,1
1,9
3
1,1
Net debt to EBITDA Indicator description
0,1
-0,6
-0,8
-0,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector