Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "RODŁO" sp. z o.o.
Pszczyńska 13, 41-902 Bytom
TAX ID6262989995
Phone48690300820
Rate company:
ALEO.com Companies Packages, labels, foil and tapes Foil packaging Plastic pallets Profile of company Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "RODŁO" sp. z o.o.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "RODŁO" sp. z o.o.
TAX ID6262989995
KRS0000379159
Share capital415,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Pszczyńska 13, 41-902 Bytom

Phone number

48690300820

Website

https://rodlobytom.pl

Social media

About us

This text has been translated automatically

We have been active in the plastics industry since 1965. We started our activity as Spółdzielnia Inwalidów Rodło in 1965, and in 2011 we transformed into a company and developed the activity not only in terms of the offer, but also in terms of product quality, performed using a modern injection method. This guarantees high quality and durability of the assortment we produce.

Our offer is addressed to companies in the industry:

  • industrial
  • automotive
  • garden architecture
  • transport and logistics
  • warehouse equipment
  • and to households

The machine park we own allows for the timely delivery of even very large orders.

We have machines producing injection molds with a weight of up to 1500 grams and clamping force of molds up to 560 tons.

We employ experienced and qualified specialists, thanks to which it is possible to carry out even the largest and most demanding orders.

We run production on our own forms and provide cooperative services on forms entrusted by the Contractor.

We deliver goods throughout Poland.

We guarantee the highest quality on the market at competitive prices.

We invite you to cooperation.

Activity type

manufacturer, wholesaler, service provider

Register Data

Full name

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "RODŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PSZCZYŃSKA 13, 41-902 BYTOM

NIP

6262989995
Copy

REGON

241880879
Copy

KRS

0000379159
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2016-10-14

Register Address

UL. PSZCZYŃSKA 13, 41-902 BYTOM

Date of registration in KRS

2011-03-01

Date of commencement of economic activity

2011-03-01

Act signature

RDF/391288/22/65

Website

https://rodlobytom.pl

Pkd codes

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods

22.19.Z - Manufacture of rubber items

22.21.Z - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

27.33.Z - Manufacture of installing equipment

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Krzysztof Trzaskowski
Chairman Of The Board, 41 years old
Daniel Jarosław Kin
Member Of The Board, 39 years old
shareholders
Daniel Kin

19.87% 31 udziałów o łącznej wartości 1 550,00 zł

Krzysztof Trzaskowski

80.13% 125 udziałów o łącznej wartości 6 250,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych RODŁO

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bytomiu

za rok obrotowy obejmujący okres

od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.


Wstęp: Sprawozdanie z działalności uzupełnia roczne sprawozdanie finansowe i obejmuje informacje o ważniejszych wydarzeniach w roku obrachunkowym,

a w szczególności komentarz do sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki.


1. Charakterystyka Spółki


a) kapitał zakładowy spółki:

Na koniec roku obrotowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 415.000,00 PLN (czterysta piętnaście tysięcy złotych 00/100).

b) Zarząd

W całym roku obrotowym funkcję w jednoosobowym Zarządzie Spółki

pełnił:

- Prezes Zarządu Spółki – Daniel Kin


2. Prowadzona przez spółkę działalność gospodarcza

W ubiegłym roku obrotowym, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.


3. Sytuacja finansowa spółki

W minionym roku obrotowym spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 95.522,05 PLN


4. Pozostałe Informacje

W minionym okresie sprawozdawczym księgowość spółki prowadziło Seco Consulting Rymarczyk Sp.J. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy

ulicy Powstańców Śląskich 10/2.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,7
1,8
1,7
-2,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,2
0,6
154,1
Equity Indicator description
0,6
0,5
0,4
-18,1
Total assets Indicator description
0,8
0,7
1
38,3
Depreciation Indicator description
0
0
0
-7,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,3
3064,7
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
-0,1
-0,1
4,8
EBITDA Indicator description
-0,1
-0,1
-0,1
12,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
-0,1
-0,1
11,2
Net profit / loss Indicator description
-0,1
-0,1
-0,1
4,8
Current assets Indicator description
0,3
0,3
0,6
88,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-12,8
-19
-22,2
-3,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-4,4
-5,3
-5,2
0,1
Equity ratio Indicator description
79
67,2
39,8
-27,4
EBITDA margin Indicator description
-3,1
-4,6
-4,1
0,5
Gross profit margin Indicator description
-4,4
-5,3
-5,2
0,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
29
45
64
19
Current ratio Indicator description
2,2
1,4
2
0,6
Net debt to EBITDA Indicator description
0,9
-0,4
-0,8
-0,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector