PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIPRODEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ASNYKA 32, 40-696 KATOWICE
TAX ID6342831492
Rate company:
ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Metal Coating Profile of company PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIPRODEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIPRODEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6342831492
KRS0000526375
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ASNYKA 32, 40-696 KATOWICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIPRODEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ASNYKA 32, 40-696 KATOWICE

NIP

6342831492
Copy

REGON

276530126
Copy

KRS

0000526375
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ASNYKA 32, 40-696 KATOWICE

Date of registration in KRS

2014-10-08

Date of commencement of economic activity

2014-10-08

Act signature

KA.VIII NS-REJ.KRS/40161/18/481

Pkd codes

25.61.Z - Treatment and coating of metals

23.12.Z - Shaping and processing of flat glass

23.19.Z - Manufacture and processing of other glass, including technical glassware

28.29.Z - Manufacture of other general-purpose machinery notelsewhere classified

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.19 - Repair and maintenance of other equipment

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

35.11.Z - Production of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

36.00.Z - Water collection, treatment and supply

37.00.Z - Sewage disposal and treatment

39.00.Z - Remediation activities and other waste management services

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.91.Z - Works related to construction of water projects

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.13.Z - Test drilling and boring

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

43.33.Z - Floor and wall covering

43.34.Z - Painting and glazing

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.34.B - Wholesale of non-alcoholic beverages

46.61.Z - Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

49.41.Z - Freight transport by road

49.42.Z - Removal services

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

55.10 - Hotels and similar accommodation

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

71.11.Z - Architectural activities

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.30 - Other human resources provision

81.21.Z - General cleaning of buildings

81.22.Z - Specialised building and industrial cleaning activities

81.29.Z - Other cleaning activities

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

93.11.Z - Operation of sports facilities

93.13.Z - Operation of fitness facilities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RÓWNIEŻ POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD PROKURENTÓW.
shareholders
Mieczysław Antoni Bigos

100% 50 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 zł

proxies
Dariusz Marek Bigos
spontaneous prokura, 55 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector