PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MG I D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CIESZYŃSKA 95 A, 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
TAX ID6332104773
Rate company:
ALEO.com Companies Safety equipment, cleaning products Safety clothing, footwear and PPE Profile of company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MG I D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MG I D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6332104773
KRS0000216207
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. CIESZYŃSKA 95 A, 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MG I D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CIESZYŃSKA 95 A, 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

NIP

6332104773
Copy

REGON

278264380
Copy

KRS

0000216207
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. CIESZYŃSKA 95 A, 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Date of registration in KRS

2004-09-02

Date of commencement of economic activity

2004-09-02

Act signature

GL.X NS-REJ.KRS/2611/14/483

Pkd codes

14.1 - Manufacture of wearing apparel, except fur apparel

14.11 - Manufacture of leather clothes

14.12 - Manufacture of workwear

14.13 - Manufacture of other outerwear

14.2 - Manufacture of articles of fur

15.2 - Manufacture of footwear

18.2 - Reproduction of recorded media

20.10 - Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

20.20 - Manufacture of pesticides and other agrochemical products

20.30 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.40 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

20.5 - Manufacture of other chemical products

20.51 - Manufacture of explosives

20.52 - Manufacture of glues

21.2 - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products

25.1 - Manufacture of structural metal products

25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal

25.21 - Manufacture of central heating radiators and boilers

26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.8 - Manufacture of unrecorded magnetic and optical media

28.1 - Manufacture of general-purpose machinery

28.11 - Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.12 - Manufacture of fluid power equipment

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

45.1 - Sale of motor vehicles

45.11 - Sale of cars and light motor vehicles

45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories

45.31 - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32 - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

50.10 - Sea and coastal passenger water transport

50.20 - Sea and coastal freight water transport

50.30 - Inland passenger water transport

50.4 - Inland freight water transport

51.1 - Passenger air transport

51.2 - Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52.1 - Warehousing and storage

52.2 - Support activities for transportation

55 - Accommodation

60.2 - Public and licence television programmes broadcasting

63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals

63.12 - Web portals

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

64.1 - Monetary intermediation

64.2 - Activities of holding companies

65.20 - Reinsurance

70.1 - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.20 - Management consultancy activities

71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy

71.2 - Technical testing and analysis

72 - Scientific research and development

74 - Other professional, scientific and technical activities

74.2 - Photographic activities

74.3 - Translation and interpretation activities

80 - Security and investigation activities

85.1 - Pre-primary education

90 - Creative, arts and entertainment activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.03.Z - Artistic creation activities

14.22

15.1..

15.3

15.4

15.5..

15.6

15.7

15.8

15.87

15.9

15.93

18.21

18.22

18.23

18.24

22.3

22.32

25.22

25.23

25.24

26.61

26.62

26.63

26.64

26.66

28.62

28.63

28.7..

28.73

28.74

28.75

31.3

32.30.B

36.4

36.5

36.62

36.63

37.10

37.20.Z

45.2..

45.21

45.21.A

45.21.B

45.21.C

45.21.D

45.21.E

45.21.F

45.21.G

45.22

45.23

45.23.B

45.25

45.25.A

45.25.B

45.31.A

45.31.B

45.31.D

45.33

45.33.A

45.33.B

45.33.C

45.34

45.41

45.42

45.43

45.43.A

45.43.B

45.44

45.45

45.50.Z

50.10.A

50.10.B

50.30.A

50.30.B

50.50

51.12

51.3

51.4

51.5

51.8

51.9

51.90

51.90.Z

52.3

52.4

52.5

52.6..

52.62

52.7

60.3

63.21

63.30

63.4

65.23

67..

70.30

71.3

71.4

74.20.C

74.40

74.50

74.7

74.8

80.42.A

85.14.A

92.6

92.61

92.62

92.7

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
shareholders
Filip Szewczyk

50% 130 udziałów uprzywilejowanych i 370 udziałów zwykłych o łącznej wartości 25.000,00 zł

Piotr Szewczyk

50% 130 udziałów uprzywilejowanych i 370 udziałów zwykłych o łącznej wartości 25.000,00 zł

proxies
Grażyna Szewczyk
spontaneous, 66 years old
Joanna Bednarczyk
spontaneous, 55 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector