"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO
TAX ID2810087436
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Motorcycles and ATVs Motorcycles Profile of company "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID2810087436
KRS0000628809
Share capital44,400.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO

NIP

2810087436
Copy

REGON

364995080
Copy

KRS

0000628809
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO

Date of registration in KRS

2016-07-21

Date of commencement of economic activity

2016-07-21

Act signature

RDF/390320/22/559

Pkd codes

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

23.70.Z - Cutting, shaping and finishing of stone

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46.63.Z - Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM,ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO LUB ZAWIERANIA UMÓW,W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH),LICZONYCH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1)DLA CZYNNOŚCI JEDNOKROTNEJ-WARTOŚĆ TEJ CZYNNOŚCI; 2)DLA ŚWIADCZENIA OKRESOWEGO: A.SUMA ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY ROK,A B.W PRZYPADKU GDYBY ŚWIADCZENIE MIAŁO TRWAĆ KRÓCEJ NIŻ JEDEN ROK-SUMA WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES ICH WYKONYWANIA, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Sylwia Agnieszka Deluga
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Karolina Deluga

20.27% 180 udziałów o łącznej wysokości 9.000,00 zł.

Sylwia Agnieszka Deluga

79.73% 708 udziałów o łącznej wysokości 35.400,00 zł.

proxies
Marek Deluga
spontaneous prokura, 42 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
85,9
215,5
151
Total operating revenue Indicator description
104
135,5
30,3
Gross profit / loss Indicator description
16,5
4,8
-71,1
Liabilities and provisions Indicator description
17,3
157,9
813,3
Equity Indicator description
68,6
57,6
-15,9
Net profit / loss Indicator description
15,3
4,3
-71,6
Current assets Indicator description
85,9
215,5
151
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
22,3
7,5
-14,8
Return on sales (ROS) Indicator description
14,7
3,2
-11,5
Gross profit margin Indicator description
15,9
3,5
-12,4
Equity ratio Indicator description
79,9
26,7
-53,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector