"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO
TAX ID2810087436
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Motorcycles and ATVs Motorcycles Profile of company "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID2810087436
KRS0000628809
Share capital44,400.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO

NIP

2810087436
Copy

REGON

364995080
Copy

KRS

0000628809
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SPÓŁDZIELCZA 10, 66-510 BOBRÓWKO

Date of registration in KRS

2016-07-21

Date of commencement of economic activity

2016-07-21

Act signature

RDF/506254/23/687

Pkd codes

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

23.70.Z - Cutting, shaping and finishing of stone

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46.63.Z - Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM,ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO LUB ZAWIERANIA UMÓW,W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH),LICZONYCH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1)DLA CZYNNOŚCI JEDNOKROTNEJ-WARTOŚĆ TEJ CZYNNOŚCI; 2)DLA ŚWIADCZENIA OKRESOWEGO: A.SUMA ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY ROK,A B.W PRZYPADKU GDYBY ŚWIADCZENIE MIAŁO TRWAĆ KRÓCEJ NIŻ JEDEN ROK-SUMA WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES ICH WYKONYWANIA, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Sylwia Agnieszka Deluga
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Sylwia Agnieszka Deluga

79.73% 708 udziałów o łącznej wysokości 35.400,00 zł.

Karolina Deluga

20.27% 180 udziałów o łącznej wysokości 9.000,00 zł.

proxies
Marek Deluga
spontaneous prokura, 44 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total operating revenue Indicator description
135,5
224,8
65,9
Net sales Indicator description
224,8
214,9
-4,4
Liabilities and provisions Indicator description
157,9
159,7
96,9
-39,3
Equity Indicator description
57,6
53,3
65
22
Total assets Indicator description
215,5
213
161,9
-24
Depreciation Indicator description
0,2
2,9
1100,1
Cash and cash equivalents Indicator description
1,7
7,1
312,4
Gross profit / loss Indicator description
4,8
13,7
12,9
-5,9
EBITDA Indicator description
13,9
15,8
13,6
Current assets Indicator description
215,5
201,6
154,4
-23,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
13,7
12,9
-5,8
Net profit / loss Indicator description
4,3
12,5
11,7
-5,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
7,5
23,4
18,1
-5,3
Return on sales (ROS) Indicator description
3,2
5,5
5,5
0
Equity ratio Indicator description
26,7
25
40,2
15,2
EBITDA margin Indicator description
6,2
7,4
1,2
Gross profit margin Indicator description
3,5
6,1
6
-0,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
259
165
-94
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector