PRZEDSIĘBIORSTWO BILT SP Z O O
Ul.Cyprysowa 16a, 43-300 Bielsko Biała
TAX ID5470046137
Phone+48338173200
Rate company:
ALEO.com Companies Food industry Bakery industry Profile of company PRZEDSIĘBIORSTWO BILT SP Z O O
PRZEDSIĘBIORSTWO BILT SP Z O O
TAX ID5470046137
KRS0000161572
Share capital270,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Cyprysowa 16a, 43-300 Bielsko Biała

Phone number

+48338173200

Website

http://www.bilt.com.pl

Branches

Przedsiębiorstwo Bilt Sp z o.o.

ul. Średnia 260, 43-384 Jaworze
+48660781400
+48338173250
+48338173200

About us

This text has been translated automatically

Production of high-sugar wafers for the industrial production of ice cream, production of thermoformed PET film products (transparent ice cream cones), dry ice production.

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO "BILT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CYPRYSOWA 16A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5470046137
Copy

REGON

002392317
Copy

KRS

0000161572
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-11-29

Register Address

UL. CYPRYSOWA 16A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Date of registration in KRS

2003-05-13

Date of commencement of economic activity

2003-05-13

Act signature

RDF/399566/22/891

Website

http://www.bilt.com.pl

Pkd codes

10.72.Z - Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes

10.71.Z - Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes

10.89.Z - Manufacture of other food products not elsewhere classified

17.21.Z - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard

20.11.Z - Manufacture of industrial gases

20.13.Z - Manufacture of other inorganic basic chemicals

20.14.Z - Manufacture of other organic basic chemicals

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Agnieszka Anna Florek
Vice President, 55 years old
Marcin Antoni Kania
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Marcin Antoni Kania

50% 135 udziałów łącznie na kwotę 135.000 zł

Agnieszka Anna Florek

50% 135 udziałów łącznie na kwotę 135.000 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Działalność gospodarcza:

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Bilt Sp. z o.o. kontynuowało rozpoczętą w latach poprzednich

produkcyjną i handlową.


Od 1993 roku Przedsiębiorstwo „Bilt" Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wafli. Jednym z głównych

wyrobów Spółki są wysokocukrowe rożki waflowe do lodów typu „Cornetto". W 2017 roku, tak jak w

latach poprzednich, wyprodukowane wyroby sprzedawano zarówno polskim jak i zagranicznym

kontrahentom. Sprzedaż wafli odbywała się w formie sprzedaży wiązanej z owijką z folii aluminiowej,

stanowiącą opakowanie produktu finalnego. Wzorem lat ubiegłych, część sprzedaży stanowiły wzory

standardowe (uniwersalne) część natomiast wzory personalizowane, nadzór na realizacją których

prowadziło Przedsiębiorstwo „Bilt" Spółka z o.o. na zlecenie poszczególnych klientów. Owijki te

wyprodukowane zostały głównie przez producentów krajowych. Znaczna część wyprodukowanych wafli

została zakonfekcjonowana w owijki ze wzorem personalizowanym dostarczone przez klientów.W roku 2017 kontynuowano również produkcję i sprzedaż suchego lodu (stała postać dwutlenek węgla

stosowana w chłodnictwie i usługach czyszczenia) oraz wieczek z termoformowalnej folii PET.Inwestycje:Z uwagi na znaczące wydatki inwestycyjne poniesione w latach poprzednich, w roku 2017 podjęto decyzję

o ograniczeniu nowych inwestycji do zakupu dodatkowych maszyn do produkcji opakowań z folii.Audity zewnętrzne:W dniach 17.03.2017 jednostka certyfikującą TUV Nord przeprowadziła w Przedsiębiorstwie audit

nadzoru w związku z wdrożonym i certyfikowanym przez Spółkę w roku 2004 systemem ISO 22000: 2005

(dawniej HACCP) zintegrowanym z Systemem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008.

Certyfikaty obejmują swym zakresem zarówno produkcję wafli jak i opakowań z folii oraz suchego lodu.Auditorzy pozytywnie ocenili funkcjonowanie obu systemów w Przedsiębiorstwie i podjęli decyzję o

utrzymaniu ważności obu certyfikatów.Pozostałe formy działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo „Bilt" Spółka z o.o., oprócz działalności produkcyjnej, kontynuowało również

działalnością handlową polegającą głównie na handlu owijkami z folii aluminiowej.Finansowanie działalności:

Działalność Przedsiębiorstwa w roku 2017 finansowano ze środków własnych jak również z kredytów

udzielonych przez Bank Śląski ING S.A.

Przedsiębiorstwo korzystało również ze środków pomocy publicznej.

Reklama i akwizycja.

Wzorem lat poprzednich, skoncentrowano się na bezpośrednich kontaktach z kontrahentami celem

przedstawienia produktu i uzgodnienia warunków współpracy w kraju i za granicą.

Spółka zamieszczała również reklamy w regionalnych wydaniach „Panoramy Firm" oraz

prezentowała swoją ofertę na portalach internetowych.


Zatrudnienie:

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie miesięczne w Przedsiębiorstwie wynosiło 39,556 osób w 

tym osób niepełnosprawnych 37,556 z których 17,276 osób stanowiły osoby o lekkim stopniu

niepełnosprawności, 20,030 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 0,25 osoby o

znacznym stopniu niepełnosprawności.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto ogółu zatrudnionych wyniosło 77.300,34 PLN natomiast średnie

wynagrodzenie miesięczne brutto przypadające na jednego pracownika stanowiło 1.954,20 PLN.Środki transportu pozostajace do dyspozycji Przedsiębiorstwa


Spółka korzystała zarówno z własnych środków transportu w postaci samochodu Renault Master

zakupionego w ramach umowy leasingowej zawartej w maju 2012, oraz samochodu Iveco Daily jak

również z usług transportowych firm przewozowych z terenu całej Polski. Firma dysponuje również 4

samochodami osobowymi.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,6
7,9
6,1
-22,6
Liabilities and provisions Indicator description
1,7
1,9
2
6,8
Equity Indicator description
7,5
8
8,6
7,1
Total assets Indicator description
9,2
9,9
10,6
7,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0,9
0,7
1,6
125,9
Depreciation Indicator description
0,3
0,2
0,2
8,7
Gross profit / loss Indicator description
1
1,2
0,7
-38,9
EBITDA Indicator description
1,5
1,6
1,2
-28,4
Net profit / loss Indicator description
0,8
1
0,6
-39,4
Current assets Indicator description
3,1
3,8
4,7
23,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,3
1,4
0,9
-33,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
11
12
6,8
-5,2
Return on sales (ROS) Indicator description
12,6
12,2
9,6
-2,6
Equity ratio Indicator description
81,4
80,7
80,7
0
EBITDA margin Indicator description
23,1
20,5
18,9
-1,6
Gross profit margin Indicator description
15,5
15,1
11,9
-3,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
61
65
98
33
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector