ALEO.com Companies Company services Restaurants and catering Restaurants Profile of company PRYWATNE BIURO PODRÓŻY "OTTOKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC
PRYWATNE BIURO PODRÓŻY "OTTOKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC
TAX ID7551846825
KRS0000288400
Share capital800,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL.MICKIEWICZA 16, 48-250 GŁOGÓWEK

Phone number

+48774069735

Website

http://www.ottokarbp.pl

Branches

Reastauracja Hotel ADA ***

ul. Głogowska 1, 47-208 Większyce
+48774722121

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

Ul. Prudnicka 6, 48-210 Biała
+48774387054

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

Ul. Mazowiecka 24, 44-335 Jastrzębie Zdrój
+48324714130

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

Ul. 24 Kwietnia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
+48774822082

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

ul. Głowackiego 10, 47-300 Krapkowice
+48774662552

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

ul. Piastowska 45, 48-200 Prudnik
+48774363402

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

ul. Rynek 6, 44-200 Rybnik
+48324228263

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

ul. Łukowa 11, 58-100 Swidnica
+48748537162

P.B.P. Ottokar Sp. z o.o.

ul. Kubsza 9, 44-300 Wodzisław Śl.
+48324556262
See more

About us

This text has been translated automatically

The beginnings of the Ottokar company were modest, on April 20, 1989. the first of the network Ottokar travel agency was established, which was founded by the three-time Polish champion in the Sports Bridge Zygmunt Wojas. Initially, Ottokar bp specialized in dealing with passports, visas and insurance and in transport to Germany. The network of offices grew quickly, encompassing all southern Poland and after the expansive development of OTTOKAR, found itself at the forefront of Polish carriers, currently Ottokar company in the field of transport works closely with Sindbad, which further expanded the offer of transport.

During over 20 years of the company's activity, the comfort of travel and services has changed, and in proportion the number of passengers and customers increases. Travel agencies of the Ottokar network offer their clients various forms of spending holidays and rest. Starting from holiday stays around the world, through round trips, 7 + 7 programs, summer camps, language camps, cruises, pilgrimages to wild holidays in Central Africa or Formula One racing. In addition, Ottokar offers its clients basic and from the risk of extreme sports and insurance while working abroad. You can choose from two insurers Signal Iduna and Allianz. We also specialize in the sale of international bus tickets to all European countries and intermediary in the sale of airline and ferry tickets.

Activity type

broker, service provider

Register Data

Full name

PRYWATNE BIURO PODRÓŻY "OTTOKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MICKIEWICZA 16, 48-250 GŁOGÓWEK

NIP

7551846825
Copy

REGON

160003276
Copy

KRS

0000288400
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-12-17

Register Address

UL. MICKIEWICZA 16, 48-250 GŁOGÓWEK

Date of registration in KRS

2007-09-13

Date of commencement of economic activity

2007-09-13

Act signature

RDF/391381/22/290

Website

http://www.ottokarbp.pl

Pkd codes

56.10.A - Restaurants and other eating places

49.39.Z - Other passenger land transport not elsewhere classified

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

79.11.A - Tour agents activities

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.B - Tourist information activities

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.
MANAGEMENT
Katarzyna Aleksandra Wojas
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Katarzyna Aleksandra Wojas

57.14% 320 udziałów o łącznej wysokości 160.000,00 zł oraz 1040 udziałów o łącznej wysokości 520.000,00 zł we współwłasności z anną wojas-kopecką

Anna Maria Wojas Kopecka

42.86% 240 udziałów o łącznej wysokości 120.000,00 zł oraz 1040 udziałów o łącznej wysokości 520.000,00 zł we współwłasności z katarzyną wojas

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. INFORMACJE OGÓLNE


 I. Firma spółki i jej siedziba.

Prywatne Biuro Podróży „OTTOKAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

siedzibą: 48-250 Głogówek, ul. Mickiewicza 16.


 2. Data i numer rejestracji Spółki.

Spółka została zarejestrowana w dniu 13 września 2007 r. w rejestrze przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000288400, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


 3. Numer identyfikacji REGON i NIP.

REGON: 160003276,

NIP 7551846825


 4. Wysokość kapitału zakładowego oraz informacje o wspólnikach.

W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan osobowy Wspólników. Nie uległa

zmianie wysokość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy wynosi 800.000,- zł i

dzieli się na 1.600,- równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej

500,- zł. Wspólnikami Spółki byli:

  Katarzyna (Aleksandra) Wojas — 840 udziałów, o łącznej wartości

  420.000,- zł,

  Anna (Maria) Wojas-Kopecka — 760 udziałów, o łącznej wartości 380.000,- zł.


 5. Informacja o zarządzie Spółki..

W Spółce ustanowiono Zarząd jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu pełni

Katarzyna Woj as.


 II. INFORMACJA FINANSOWO-GOSPODARCZA


 Spółka kontynuowała działalność gospodarczą. Okres objęty sprawozdaniem, od 01

 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zamknął się wynikiem dodatnim, gdyż 

 odnotowano zysk w wysokości zł.

 Na uzyskany wynik finansowy miały wpływ następujące okoliczności:

 Znaczący wpływ na wynik finansowy miała działalność hotelu i restauracji. W

 związku z tym Spółka podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia i dalszą całościową

 dzierżawą obiektu Hotel Restauracja ADA.


 Spółka w omawianym okresie posiadała płynność finansową. Działalność była

 finansowana ze środków własnych spółki a inwestycje były finansowane ze

 sprzedaży środków trwałych. Zarząd Spółki proponuje zysk z 2019 r. przenieść na 

 kapitał zapasowy. III. PLANY ROZWOJU

 Spółka postanowiła poszerzyć działalność o na usługi księgowe Spółka również

 postanowiła poszerzyć działalność o rozliczenia podatkowe z zagranicy.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
0,6
0,2
-56,5
Net sales Indicator description
0,5
0,6
6,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,2
0,2
3,7
Equity Indicator description
4,4
4,4
4,4
0
Total assets Indicator description
4,5
4,7
4,7
0,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
44,3
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
-0
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,2
-314
EBITDA Indicator description
0,1
0,1
82,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
414,2
Current assets Indicator description
1,6
1,7
1,8
5,8
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,2
-314
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0,3
1,6
-3,5
-5,1
Return on sales (ROS) Indicator description
2,6
12,8
-62,9
-75,7
Equity ratio Indicator description
97,4
94,9
94,7
-0,2
EBITDA margin Indicator description
13,3
22,8
9,5
Gross profit margin Indicator description
2,6
12,8
-62,9
-75,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
81
137
56
Current ratio Indicator description
13,3
8,4
-4,9
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,2
-1
0,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector