PROXAN COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POŁUDNIOWA 25 B / 407, 71-001 SZCZECIN
TAX ID9552037098
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Motorcycles and ATVs Motorcycles Profile of company PROXAN COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROXAN COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9552037098
KRS0000277062
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POŁUDNIOWA 25 B / 407, 71-001 SZCZECIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PROXAN COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POŁUDNIOWA 25 B / 407, 71-001 SZCZECIN

NIP

9552037098
Copy

REGON

811667699
Copy

KRS

0000277062
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POŁUDNIOWA 25 B / 407, 71-001 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2007-03-22

Date of commencement of economic activity

2007-03-22

Act signature

SZ.XIII NS-REJ.KRS/13374/19/402/NIP

Pkd codes

30 - Manufacture of other transport equipment

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Warehousing and support activities for transportation

55 - Accommodation

60 - Programming and broadcasting activities

61 - Telecommunications

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

64.20 - Activities of holding companies

65.2 - Reinsurance

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

72 - Scientific research and development

74.20 - Photographic activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

92 - Gambling and betting activities

31.62.B

32.30.B

74.12.Z

74.13.Z

74.14

74.15.Z

74.40.Z

74.50

74.60.Z

74.70.Z

74.8


Unregirestered

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z JEDNEJ OSOBY POSTANOWIENIE USTĘPU 1 NIE MA ZASTOSOWANIA.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Marek Robert Butko
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Marek Robert Butko

100% 500 udziałów po 100 zł każdy; wartość łączna udziałów - 50.000 zł

Financial statements

01-01-2017 - 31-12-2017
Annual financial report
Download xls

01-01-2017 - 31-12-2017
Annual financial report
Download xls

01-01-2017 - 31-12-2017
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download docx
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector