Prosan sp. z o.o.
Ul. Lipska 44, 22-400 Zamość
TAX ID9223054799
Phone48846389944
Rate company:
Prosan sp. z o.o.
TAX ID9223054799
KRS0000659265
Share capital200,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Lipska 44, 22-400 Zamość

Phone number

48846389944

About us

This text has been translated automatically

The Prosan company deals in the distribution of sanitary systems. We deliver top-class products that meet all categories of standards. We have a wide range of pipes and fittings in various types, PVC pipes, reinforced concrete pipes, stoneware pipes, for use in sewage, water supply, as well as gas, drainage or road pipes. We also offer concrete wells, they are characterized by high strength, resistance to chemicals and high tightness. Our offer also includes linear drains, they collect rainwater from sidewalks, streets, driveways, parking lots, and then discharge them into sewer pipes. It is a very good system to protect the area from water. Due to the fact that our products are made of the best available materials, we promise our customers that each sewer pipe is effective and failure-free. More information and the full offer is available on our website at Prosan.

Activity type

wholesaler

Register Data

Full name

PROSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LIPSKA 44, 22-400 ZAMOŚĆ

NIP

9223054799
Copy

REGON

366445193
Copy

KRS

0000659265
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-08-19

Register Address

UL. LIPSKA 44, 22-400 ZAMOŚĆ

Date of registration in KRS

2017-01-30

Date of commencement of economic activity

2017-01-30

Act signature

RDF/344826/21/510

Pkd codes

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU OBEJMUJĄ: ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE JEDNORAZOWYCH ZOBOWIĄZAŃ W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) MIESIĘCZNIE ORAZ ZAWIERANIE UMÓW WZAJEMNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) LICZONEJ W SKALI ROKU.
MANAGEMENT
Ewa Smagłowska
Chairman Of The Board, 35 years old
shareholders
Tomasz Kustra

24.32% 1800 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł we współwłasności łącznej z ewą smagłowską, alicją kustrą, barabarą kustrą-olszewską

Barbara Zofia Kustra Olszewska

24.32% 1800 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł we współwłasności łącznej z ewą smagłowską, alicją kustrą, tomaszem kustrą

Ewa Smagłowska

24.32% 1800 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł we współwłasności łącznej z alicją kustrą, barbarą kustrą-olszewską, tomaszem kustrą

Artur Markiewicz

2.7% 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości 20000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Alicja Jolanta Kustra

24.32% 1800 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł we współwłasności łącznej z ewą smagłowską, barabarą kustrą-olszewską, tomaszem kustrą

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
12
15,5
19,3
24,2
Liabilities and provisions Indicator description
4,5
7
2,4
-65,1
Equity Indicator description
0,6
1
1,8
74,3
Total assets Indicator description
5
8
4,2
-47,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
1,2
0,6
-46,7
Depreciation Indicator description
0
0
0
495,8
Gross profit / loss Indicator description
0,5
0,6
0,9
66,8
EBITDA Indicator description
0,5
0,6
1
80,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,5
0,6
1
78,2
Current assets Indicator description
5
7,9
4,1
-47,8
Net profit / loss Indicator description
0,4
0,5
0,8
67,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
44,4
42,6
-1,8
Return on sales (ROS) Indicator description
3,4
2,9
3,9
1
Equity ratio Indicator description
11,2
12,7
42,1
29,4
EBITDA margin Indicator description
4,2
3,6
5,2
1,6
Gross profit margin Indicator description
4
3,6
4,8
1,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
140
46
-94
Current ratio Indicator description
1,2
1,3
1,7
0,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector