ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8971886915
KRS0000872637
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. RYNEK 60, 50-116 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RYNEK 60, 50-116 WROCŁAW

NIP

8971886915
Copy

REGON

387748661
Copy

KRS

0000872637
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. RYNEK 60, 50-116 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-12-18

Date of commencement of economic activity

2020-12-18

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/39201/20/265/REGON

Pkd codes

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Monika Jadwiga Ciucias Szczygieł
Chairman Of The Board, 46 years old
shareholders
Monika Jadwiga Ciucias Szczygieł

100% 100 (sto) udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector