ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Metal Tin Profile of company "PROFIL 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PROFIL 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5291618019
KRS0000117814
Share capital500,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SKULSKA 12, 96-321 NOWA BUKÓWKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"PROFIL 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SKULSKA 12, 96-321 NOWA BUKÓWKA

NIP

5291618019
Copy

REGON

016383572
Copy

KRS

0000117814
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SKULSKA 12, 96-321 NOWA BUKÓWKA

Date of registration in KRS

2002-06-13

Date of commencement of economic activity

2002-06-13

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/35127/21/931

Pkd codes

24 - Manufacture of basic metals

16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

23 - Manufacture of other non-metallic mineral products

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

32 - Other manufacturing

33 - Repair and installation of machinery and equipment

38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

39 - Remediation activities and other waste management services

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

56 - Food and beverage service activities

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

68 - Real estate activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

74 - Other professional, scientific and technical activities

77 - Rental and leasing activities

81 - Services to buildings and landscape activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities

85 - Education

93 - Sports activities and amusement and recreation activities

96 - Other personal service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
shareholders
Krzysztof Ryszard Modelski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 250 000 zł

Marek Adam Ataman

50% 50 udziałó o łącznej wysokości 250.000 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector