PRO-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŻMUDZKA 6, 85-028 BYDGOSZCZ
TAX ID7830019096
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle parts and accessories Profile of company PRO-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRO-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7830019096
KRS0000111836
Share capital142,600.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŻMUDZKA 6, 85-028 BYDGOSZCZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PRO-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻMUDZKA 6, 85-028 BYDGOSZCZ

NIP

7830019096
Copy

REGON

630123580
Copy

KRS

0000111836
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŻMUDZKA 6, 85-028 BYDGOSZCZ

Date of registration in KRS

2002-05-14

Date of commencement of economic activity

2002-05-14

Act signature

RDF/394056/22/197

Pkd codes

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

14.12.Z - Manufacture of workwear

20.30.Z - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

25.73.Z - Manufacture of tools

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

28.41.Z - Manufacture of metal forming machinery

28.49.Z - Manufacture of other mechanical tools

29.32.Z - Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles excluding motorcycles

31.01.Z - Manufacture of office and shop furniture

31.02.Z - Manufacture of kitchen furniture

31.09.Z - Manufacture of other furniture

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.75.Z - Wholesale of chemical products

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores

49.41.Z - Freight transport by road

64.20.Z - Activities of holding companies

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

95.24.Z - Repair and maintenance of furniture and home furnishings


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Zbigniew Zalewski
Vice President, 70 years old
Tadeusz Buczkowski
Chairman Of The Board, 66 years old
shareholders
Zbigniew Zalewski

49.02% 699 udziałów o łącznej wartości 69900,00 pln

Tadeusz Buczkowski

50.98% 727 udziałów o łącznej wartości 72.700,00 pln

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

1.Sytuacia gospodarcza i finansowa Spółki


W roku sprawozdawczym 2017 osiągnęliśmy przychód ze sprzedaży w

wysokości 14 843 344,23 zł, co dało wzrost przychodów netto w stosunku do 2016

roku o 12,5 % i pozwoliło na wypracowanie zysku netto w kwocie 1 207 067,52 zł.

Jest to najlepszy wynik finansowy w dziejach naszej Spółki. W czasie całego

roku sprawozdawczego zachowaliśmy pełną płynność finansową, co gwarantuje nam

doskonałą współpracę z naszymi dostawcami i odbiorcami.

Szczegółowe dane obrazujące sytuację finansową spółki zawarte są w

dołączonym do niniejszego sprawozdania bilansie z rachunkiem wyników oraz

informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wypracowany w 2017 roku zysk netto w kwocie 488.395 zł zamierzamy w połowie

przeznaczyć na wypłatę dywidendy a pozostałą część na podwyższenie kapitału

zapasowego..


2.Przewidywane kierunki rozwoju

W roku 2018 zamierzamy utrzymać dotychczasowy profil działalności w

zakresie handlu hurtowego materiałami lakierniczymi i sprzętem technicznym dla

potrzeb lakierni w zakładach przemysłowych i warsztatach lakierniczych

rozbudowując jednocześnie dział lakierów do drewna. Dla realizacji tych zadań

przewidujemy wzrost zatrudnienia o kolejne osoby. Będziemy nadal aktywnie

poszukiwać nowych odbiorców materiałów lakierniczych i wyposażenia lakierni w

sektorze przemysłowym, w szczególności w kolejnictwie.


3. Kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki malatku trwałego.

W połowie 2018 roku planujemy dokonać wymiany części samochodów dostawczych


4.Wielkość i rodzaj kapitałów własnych w obrocie.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Spółka dysponowała kapitałem własnym o

wartości 4.131.138,85 zł, z tego:

Kapitał zakładowy 142.600,00 zł.

Kapitał zapasowy 3.988.538,85


5.Możliwości płatnicze Spółki

Spółka w omawianym okresie nie miała żadnych problemów płatniczych.

Zobowiązania budżetowe i inne zrównane z nimi regulowane były zawsze terminowo.

Terminowo również regulowaliśmy wszystkie nasze zobowiązania

wobec dostawców. Jesteśmy firmą o najwyższej wiarygodności płatniczej u naszych

dostawców.

Obroty towarowe sfinansowaliśmy ze środków własnych oraz częściowo

kredytem w rachunku bieżącym.


6.Sytuacia kadrowa

Zatrudnienie na 31.12.2017 r. na podstawie umów wynosiło 17 osób.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
12,4
0,4
0,4
-2,1
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,1
0
-32,4
Equity Indicator description
4,5
2,5
1,8
-29,6
Total assets Indicator description
4,6
2,6
1,8
-29,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
-0
Cash and cash equivalents Indicator description
4
2,2
1,4
-34,3
Gross profit / loss Indicator description
5,3
0,1
0,2
240,5
EBITDA Indicator description
5,3
0
0,2
666,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
5,2
0
0,2
1367,7
Net profit / loss Indicator description
4,3
0
0,2
294,4
Current assets Indicator description
4,2
2,2
1,4
-34,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
96
1,9
10,5
8,6
Return on sales (ROS) Indicator description
34,6
11,1
44,7
33,6
Equity ratio Indicator description
96
97,2
97,3
0,1
EBITDA margin Indicator description
42,5
6,6
51,7
45,1
Gross profit margin Indicator description
42,7
14,2
49,4
35,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
5
63
43
-20
Current ratio Indicator description
23,1
30
29,3
-0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,8
-78,1
-6,7
71,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download odt

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector