ALEO.com CompaniesProfile of company PRO VOLPINI
PRO VOLPINI
TAX ID7010888640
KRS0000754409
No opinion. Add your first review

address

UL. ROZBRAT 34/36 / 71, 00-429 WARSZAWA

Categories

Main category
Other
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PRO VOLPINI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ROZBRAT 34/36 / 71, 00-429 WARSZAWA

NIP

7010888640
Copy

REGON

381631225
Copy

KRS

0000754409
Copy

Legal form

foundation

Register Address

UL. ROZBRAT 34/36 / 71, 00-429 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2018-10-23

Date of commencement of economic activity

2018-10-23

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/47416/20/658

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityThe Foundation Board
representation type
1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC KAŻDY SAMODZIELNIE. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH: 2.1. ZAKUPU I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2.2. ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU LUB POŻYCZKI 2.3. ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWEGO 2.4. ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM NA MAJĄTKU FUNDACJI ZARZĄD MUSI UZYSKAĆ PISEMNĄ ZGODĘ RADY FUNDACJI, W FORMIE UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCEJ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW CZŁONKÓW RADY.
MANAGEMENT
Anna Szychułda
Chairman Of The Board, 42 years old
THE FOUNDATION BOARD
Oskar Stachowicz
48 years old
Joanna Pluta
43 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.