PREMIUM-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZĘSTOCHOWA
TAX ID5732846644
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Arts and culture Music and films Profile of company PREMIUM-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PREMIUM-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TAX ID5732846644
KRS0000475879
No opinion. Add your first review

address

UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZĘSTOCHOWA

Website

www.premium-media.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PREMIUM-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZĘSTOCHOWA

NIP

5732846644
Copy

REGON

243363332
Copy

KRS

0000475879
Copy

Legal form

limited partnership

Register Address

UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZĘSTOCHOWA

Date of registration in KRS

2013-09-11

Date of commencement of economic activity

2013-09-11

Act signature

CZ.XVII NS-REJ.KRS/7617/23/242

Website

WWW.PREMIUM-MEDIA.PL

Pkd codes

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

58.19.Z - Other publishing activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

60.20.Z - Public and licence television programmes broadcasting

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)


Unregirestered

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE; - W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIE PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁOTYCH; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W POZOSTAŁYCH SPRAWACH. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI TOMASZ STALA.
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
PREMIUM-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml
Show more (6)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector