PPHU CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZATORSKA 46, 51-215 WROCŁAW
TAX ID8952015007
Phone+48609233083
Rate company:
ALEO.com Companies Energy, fuel, media Heating fuel Hard coal Profile of company PPHU CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PPHU CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952015007
KRS0000429102
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ZATORSKA 46, 51-215 WROCŁAW

Phone number

+48609233083

About us

This text has been translated automatically

The company PPHU Camino Sp. z o. o. offers services in the field of road construction: we carry out road works in the field of earthworks, soil stabilization, making foundations and road and railway pavements.

Thanks to qualified engineering staff, we guarantee proper and timely execution of the tasks entrusted to us. We are students of the Wrocław University of Technology, we have the appropriate qualifications and extensive experience necessary to solve all kinds of problems in the field of road and railway construction, earthworks.

Register Data

Full name

PPHU CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZATORSKA 46, 51-215 WROCŁAW

NIP

8952015007
Copy

REGON

021937087
Copy

KRS

0000429102
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2015-06-25

Register Address

UL. ZATORSKA 46, 51-215 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2012-08-07

Date of commencement of economic activity

2012-08-07

Act signature

RDF/317040/21/628

Pkd codes

05 - Mining of coal and lignite

06 - Extraction of crude petroleum and natural gas

07 - Mining of metal ores

08 - Other mining and quarrying

09 - Mining support service activities

22 - Manufacture of rubber and plastic products

23 - Manufacture of other non-metallic mineral products

24 - Manufacture of basic metals

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

32 - Other manufacturing

33 - Repair and installation of machinery and equipment

35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply

36 - Water collection, treatment and supply

37 - Sewage disposal and treatment

38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

39 - Remediation activities and other waste management services

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

65 - Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

66 - Activities auxiliary to financial services and insurance activities

68 - Real estate activities

77 - Rental and leasing activities

78 - Employment activities

81 - Services to buildings and landscape activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Piotr Władysław Jakubowski
Chairman Of The Board, 51 years old
Jarosław Kazimierz Borowiec
Member Of The Board, 44 years old
shareholders
Jarosław Kazimierz Borowiec

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych

Piotr Władysław Jakubowski

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector